07.12.2022

Денят на хранително-вкусовата промишленост ще бъде отбелязан на 7 декември 2022 г. с XIXНационална научно-практическа конференция с международно участие на тема: „Хранителната индустрияв България – настояще и бъдеще» и Национален конкурс на СХП „Хранително-вкусовата промишленост – нови продукти и технологии 2022 година».

Организатор на събитията е Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС.

Денят на хранително-вкусовата промишленост ще бъде официално открит в 10:00 часа, в „Парк хотел Москва“ – София, зала „Европа". Приветствие към участниците ще отправи министърът на земеделието.

В рамките на Научно-практическата конференция по темата „2023 – Европейска година на уменията“ лектор ще бъде д-р Томчо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите при БСК.

 

ПРОГРАМА

XIX НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: „ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ” 

Пленарна сесия А: Модератор – проф. Йордан Гогов

11.00 Министерство на земеделието

11.15 Българска стопанска камара„2023 – Европейска година на уменията. Работодателите и човешкия потенциал в хранителната промишленост“. Д-р по психология Томчо Томов, директор „Националният център за оценка на компетенциите“,БСК

11.30 Бъдещето на храната – прогнози,технологии и рискове.Проф.Д-р Йордан Гогов

11.45 ТЮФ Рейланд България „Управление на качеството и безопасността: Несъответствия и план за коригиращи действия". Константин Кръстев

12.00 Европейски и национални политики за подобряване състава на храните. Проф.д-р Веселка Дулева, дм, нач.отдел „Храни и хранене“, НЦОЗА

12.15Щадящо управление на хранителната индустрия. Сорин Петку, IFS Румъния

12.40 Подобряване на качеството в хранително- вкусовата промишленост, чрез измервателни решения и дигитализация. Радослав Томов- Управител ,Глобал-Тест ЕООД

12.50 Жана Величкова, АПБНБ

13.00 Научно изкуство за цялостна оптимизация на храненето и стила ни на живот. Д-р Милена Кръстанова – председател на „Аквапоникс България“

13.15 – 13.45 КОКТЕЙЛИ КАФЕ – ПАУЗА В РЕСТОРАНТА НА ХОТЕЛА

Пленарна сесия B: Модератор – Надежда Василева

13.45 50 години обучение на машинни инженери в ХВП. Доц. д-р инж. ВенциславНенов - Р-л катедра МАХВП,УХТ Пловдив

14.00 МТСП Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти». Стефан Данаилов, държавен експерт в отдел «Програмиране и договаряне»

14.15 INAQ КОНСУЛТИНГ – център за обучение по IFS. Михаела Арделеану, IFS Румъния

14.40Растения и растителни продукти в състава на хранителни добавки. Маг. фарм. Кристина Стойчева, БАБХ „Контрол на храните“

14. 50    Тестове за хранителна непоносимост -растяща популярност, подвеждащи поведенчески решения, различия с хранителни алергии. Проф. д-р ДонкаБайкова, дм , Специалист по хранене и диететика

15.05 Опаковки, предназначени с контакт за храни. Д-ринж.Александър Петров, АИЦ АЛМИТЕСТ

15.20 Как да постигнем идеалното производство. Инж.техн. Катерина Пеева„Биоком Трендафилов“ ЕООД

15.30 Настоящии бъдещи пазарни приложения в хранителната индустрия на новите геномни техники /NGT/.Проф. Цвета Георгиева, дм ,отдел“Приложна геномика и ГМО, НЦОЗА

15.30 DELMIA15.30 Ortems - едно от водещите софтуерни решения за производствено планиране в индустрията. Георги Бояджиев,HAYCAD INFOTECH

15.45 Дигитализацията в производствения процес. Николай Боранов, старши консултант, Simple Finance Ltd

16.00 Наредба за специфичните изисквания при производство на малки количества храни в домашни условия. Инж.Гергана Кабаиванова, управител на Фондация ЛОКАЛФУУД.БГ

16.10 Нови храни на Европейската трапеза. Инж. Мария Христова ,Център за оценка на риска по хранителната верига

16.20 Новости в Хранително-вкусовата промишленост –отговор на повишените потребителски изисквания - инж. Светлана Савова, Център за оценка на риска по хранителната верига

16.30 Храни на бъдещето-алтернативни протеини от насекоми. Десислава Вангелова, Десислав Балев, Николай Колев,УХТ

16.45 Дискусия и въпроси, край на Конференцията

 

ПОСТЕРНИ ДОКЛАДИ –разглеждане в обедната почивка 13.15 – 13.45

RealTlme PCR - иновативенметод за идентификация на алергени в храни. Станимира Арсова, Красимира Василева, Елена Кузова, Цвета Георгиева, отдел“Приложна геномика и ГМО“, НЦОЗА

Съдържание на минерали и микроелементи в плодове и зеленчуци на българския пазар. Гинка Паунова, Даниела Станкова, РосицаГеоргиева, Отдел „Химични фактори“, НЦОЗА

Качество и безопасност на полимерните опаковки относно специфичната миграция на бисфе-нол А, меламин и формалдехид. гл. ас. Светла Петрова, дм, доц. Валентина Багдасарян, дб ,НЦОЗА

Технологични възможности за оползотворяване на мъжки пилета от яйценосно направление. Десислав Балев, Десислава Вангелова, Николай Колев,УХТ

______________________________________________________________________-

18.30     ТЪРЖЕСТВЕНА ВЕЧЕРЯ С ПРОГРАМА В РЕСТОРАНТ „МОСКВА” НА ХОТЕЛА за участниците и гостите на празника и конференцията

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Ден на хранително-вкусовата промишленост