16.03.2023

Българската стопанска камара (БСК) и Адвокатско дружество Valentin Savov & Partners

организират хибриден семинар на тема: 

Задължения за работодателите по новия Закон за защита на лицата,
подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
 

Дата: 16 март 2023 г., четвъртък

Час: 16:00-18:00 часа

Място: Зала „Луна“ на Българска стопанска камара (София, ул. Чаталджа 76) или онлайн чрез платформата ZOOM.

Лектор: Адв. Деница Сариева

Обучението е БЕЗПЛАТНО за членове на БСК, а за нечленуващи в Камарата участници е с такса в размер на 50 лв. без ДДС, платена по банков път: Банка ДСК EАД София - BIC STSABGSF, IBAN BG61STSA93000021609234.

Резюме на темата:

На 27.01.2023 г. Народното събрание прие Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). Законът е обнародван в Държавен вестник, брой №11 от 2 февруари 2023 г., а ефективната дата на влизане в сила е 4 май 2023 г., като за предприятията с 50 до 249 работници нормативният акт ще се прилага от 17.12.2023 г.

Законът транспонира изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейски парламент и на Съвета от 23.10.2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения правото на Съюза.

Целта на новия нормативен акт е да обезпечи защитата на физически лица, както в публичния, така и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, както на националното законодателство, така и на актове на Европейския съюз, и която информация им е станали известна в работен контекст.

По време на семинара ще научите какви са изискванията и задълженията за работодателите, които произтичат от новия закон, както и ще имате възможност да зададете своите въпроси и да получите съответните професионални отговори.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ ТУК до 14 март 2023 г.!
След регистрацията ще получите код за
ZOOM.

Деница Сариева е адвокат в АД „Савов и Партньори“, има над десет години адвокатски стаж, придобит в престижни български и чуждестранни кантори. Адв. Сариева има водещ опит и експертиза в сферата на правото на Европейския съюз и прилагане му в България.

Адвокатско дружество „Савов и партньори“ (член на БСК) e водеща адвокатска кантора в сферата на регулациите, данъчното и административното право, предоставяща всички видове свързани с бизнеса правни и данъчни услуги на международни и местни клиенти.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар