27.09.2023

БСК организира целодневно обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място съгласно действащото в Република България законодателство.

Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд”.

Успешно преминалите обучението получават Удостоверение за завършено обучение по наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП. 

Обучението ще се проведе на 27.09.2023 г., сряда, от 9.30 до 16.00 часа, в зала "Слънце" на БСК (ул. Чаталджа 76, София) Регистрация на участниците от 9.00 до 9.30 ч. Обучението е безплатно за фирмите, членове на БСК, но с предварителна регистрация.

Заявки се приемат до 26.09.2023 г. или до запълване на местата в залата.

За контакт:  Стефка Добрева, email: s.dobreva@bia-bg.com, тел.: 02 932 09 69.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение по ЗБУТ (София)
Регистрация