21.09.2023

Българският съюз на стандартизаторите и Федерацията на научно-техническите съюзи организират дискусионен семинар на тема „Европейски изисквания за киберсигурност, които Ви касаят пряко“, на 21 септември 2023 г. (четвъртък), от 9 до 13 часа, в София, ул. „Г.С. Раковски“ 108, зала 4.

Целеви групи:

 • Частни бизнес организации
 • Държавна администрация
 • Академична общност
 • Отговорници по МИС
 • Одитори и консултанти
 • Финансови институции
 • Киберексперти
 • Служители по сигурността на информацията
 • Всички, които осъзнават, че секторът им се реформира от нова регулация.

Дискусионни теми:

 • Прилагане на новите европейски директиви и регламенти за киберсигурност
 • Управление на рисковете с разбиране и ангажираност
 • Практически предизвикателства при прилагането на международните стандарти
 • Управление на остатъчните рискове и споделена защита
 • Програми и фондове за прилагане на законодателството
 • Единен качествен подход за оценка на ИТ експертизата

Европейският съюз разширява своите изисквания към киберсигурността с нови директиви и регламенти - например, NIS2 (2022/2555), CER (2022/2557), DORA (2022/2554), MISRA (2023/203) и др. Новите моменти в тях са свързани с по-сериозни изисквания за технически и организационни мерки за управление на сигурността, по-широк обхват на приложение и налагане на значителни глоби до 10 милиона евро. Пропуските могат да доведат до загуба на данни, репутация и бизнес! Ангажимент за изпълнение на нормите имат организации от сектори като енергетика, транспорт, банково дело, здравеопазване, публична администрация, пощенски и куриерски услуги, производство и разпространение на храни, доставчици на цифрови услуги, различни подсектори от производството и др.

Ако искате да участвате в дискусията и да установите каква е Вашата роля в процеса по правоприлагане и ако търсите начин да постигнете съответствие с европейските и национални изисквания, заповядайте да поговорим за предизвикателствата, свързани с този преход!

Входът е СВОБОДЕН, но с предварителна регистрация ТУК.

За допълнителна информация: тел. 0878 027 606, имейл: bss@mbox.contact.bg

 

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар