11.06.2024 - 13.06.2024

Политическата конференция EUSEW 2024 е най-голямата конференция, посветена на възобновяемите енергийни източници и ефективното използване на енергията в Европа. 18-ото издание ще се проведе в хибриден формат в Брюксел и онлайн.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Европейска седмица на устойчивата енергия