18.06.2024

Арбитражният съд при Българската стопанска камара организира конференция на тема „ОБЩИ ВЪПРОСИ НА АРБИТРАЖНОТО И СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО“.

Събитието ще се състои на 18 ЮНИ 2024 г. (вторник), от 10.30 часа, в сградата на Българската стопанска камара – София, ул. „Чаталджа“ № 76.

Програмата предвижда обсъждане на теми, които касаят както съда, така и арбитража като органи с правораздавателна компетентност, като например: "Съдействието на съда в арбитражното производство" включващо обезпечаването на иска или на доказателствата от съда по чл.9 ЗМТА, жалбата пред СГС при неуважен отвод на арбитър по чл.16 ЗМТА, съдействието на съда при издаване на доказателство от публичен орган.

Предмет на обсъждане ще бъдат и въпросите на "Издаване на изпълнителен лист на арбитражно решение" и "Искът по чл.47 ЗМТА", при който интерес представляват най-често възникващите основания за отмяна на арбитражното решение.

За участие са поканени представители на съдебната власт, изпълнителната власт, адвокатурата, представители на бизнеса.

ПРОГРАМА

10.30 ч.-Откриване на конференцията

Приветствия от:

 • Добри Митрев – председател на Българската стопанска камара
 • съдия Евгений Стайков – заместник-председател на Върховния касационен съд
 • съдия Мими Фурнаджиева - заместник-председател на Върховния касационен съд
 • съдия Тотка Калчева – председател на първо търговско отделение на ВКС
 • съдия Емилия Василева - председател на второ търговско отделение на ВКС
 • проф. Таня Йосифова – председател на Арбитражния съд при БСК

10.45 – 11.45 - Първи панел:

 • Допустима съдебна намеса в арбитража, която се изразява в прояви на съдействие и прояви на контрол. Лектор: доц. д-р Маргарита Златарева, арбитър в АС при БСК
 • Актуални въпроси относно основанията за отмяна по чл.47, ал.1 и ал.2 от Закона за международния търговски арбитраж. Лектор: д-р Симеон Чаначев, арбитър в АС при БСК
 • Произнасяне от държавен съд по чл. 8, ал. 1 от Закона за международния търговски арбитраж. Лектор: Александър Кацарски, заместник-председател на АС при БТПП
 • Влияние на Санкциите върху арбитражното производство; възможности за съдебен контрол. Лектор: Емил Емануилов, арбитър в АС при БСК

11.45 – 12.15 – дискусия

12.15 – 12.45 – обедна почивка

12.45 – 14.00 – Втори панел:

 • Исторически аспекти на възникването на морския арбитраж. Лектор: гл. ас. д-р Деян Димитров, Институт за държавата и правото при БАН
 • Приложение на изкуствен интелект при постановяване на арбитражни и съдебни решения. Лектор: д-р Гергана Върбанова, арбитър в АС при БСК
 • Ти водиш: Какво може да направи всеки от нас, за да подпомогне развитието на арбитража в България. Лектор: Велислава Христова, основател на Young Bulgarian Arbitration Practitioners
 • "Устното заседание в производствата по международен арбитраж - практически проблеми". Лектор: Ивайло Димитров, старши адвокат в адвокатска кантора Omnia, Лондон
 • Субективните предели на арбитражното споразумение: спорни моменти. Лектор: Илияна Тодорова, докторант по Гражданско процесуално право в СУ „Св. Климент Охридски“.

14.00 – 14.30 – дискусия

14.30 - заключителни думи и закриване на конференцията

Модератор на събитието: адв. Петя Мургова, арбитър в Арбитражния съд при БСК

***

За нас ще бъде удоволствие, ако се присъедините към участниците в Конференцията. Събитието е със свободен достъп, но със задължителна РЕГИСТРАЦИЯ

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конференция