Прочетено: 698

Н.Пр. г-жа Закия ЕЛ МИДАУИ - посланик на Кралство Мароко в Република България, посети Българска стопанска камара. Тя беше посрещната от г-жа Маргарита Попова - гл. секретар на БСК и г-н Веселин Илиев - директора на Център „Външноикономическо сътрудничество“.