Прочетено: 271

На 9 април 2019 г.,  БСК организира среща, посветена на прилагането на практика на принципите на кръговата икономика. Събитието се провежда в рамките на проект SMEcoMP, изпълняван от БСК в периода 2017-2019 г., с финансовата подкрепа на програма INTERREG „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“.