Дата: 20.06.2019

Автор: Екатерина Катрачева

Прочетено: 289

Каква е Вашата гледна точка към ресурса енергия? 

Ползваме електроенергия във всички сфери на човешката дейност. Време е да я впрегнем основно и в транспорта - от тротинетката до самолетите. Електрическата мобилност е нов икономически сектор, който ще помогне за разрешаването на редица въпроси, свързани с енергийната ефективност на транспортните системи и с екологията. Сега електроенергийната система предлага доставка от големи производители към потребителите. Новите технологии обаче дават и нови възможности за производство - фотоволтаични панели на покрива, вертикални ветрогенератори и др. Идва времето на двупосочен обмен на енергия – като интернет. Решението е в т.нар. „умни“ мрежи. 

С каква мисъл започнахте днешния работен ден? 

Днешният ден е знаменателен (24.04.2019 г.). След години на работа и взаимодействие с професионални гимназии и центрове за обучение, висши училища, членове на ИКЕМ, партньори и приятели създадохме уникален модел за връзка между бизнеса и професионалното образование - Секторен съвет за електрическа мобилност. 

Как се променя браншът?           

За десетте години от официалното ни регистриране, ситуацията коренно се промени и продължава да се променя. Ако искаме да сме част от вълната на електрическата мобилност, която се надига в Европа и света, трябва да сме активна страна. Институции и компании, имащи отношение към развитието на този бранш трябва да действат в синхрон. 

Какво малко се знае за Вашата работа? 

Все по-често се говори за работата на Националната браншова организация за електрическа мобилност - ИКЕМ. Виждат се и резултатите от екипната ни дейност - 71 членове, 70 официални партньори, 16 български общини. Голяма е подкрепата и от страна на Българската стопанска камара, чийто член сме от създаването ни. Едва ли някой ще ми повярва, че колегите от Управителния съвет работят без възнаграждение през всичките тези десет години. Тук е мястото горещо да БЛАГОДАРЯ на всички! 

Най-вълнуващият работен ден? 

10 април т.г. – денят на 8-та Церемония по връчване на годишните награди за постижения в електрическата мобилност в България. Удостоихме МОН с голямата награда „Кубратов меч“ за създаването на Секторен съвет за електрическа мобилност. 

Ако имате силата незабавно да промените нещо, какво ще е то? 

Бих въвел стимули за навлизане на електрическите превозни средства във всички сектори. Бих насочил по-голямата част от четирите милиарда лева, които ежегодно даваме за замърсяващите и поскъпващи фосилни горива, към електрификация на транспорта, селското стопанство и строителната техника, към стимули за изграждане на домашни електроцентрали за слънце, вятър, вода и към инвестиции в „умни“ мрежи.