Дата: 18.07.2019

Източник: ИКЕМ

Прочетено: 1021

На 17 юли 2019 г. Военна академия „Г. С. Раковски“ стана редовен член на ИКЕМ.

Академията се представлява от ген.-майор д-р Груди Ангелов - началник на Академията и полк. доц. д-р Димитър Ташков, заместник-началник по учебната и научната част.

Партньорството между Академията и ИКЕМ стартира в началото на 2018 г. в сферата на висшето образование и  иновациите в електрическата мобилност.

Направления за съвместно сътрудничество са: популяризиране на университетската дейност на Военна академия,развитие на електрическата мобилност, киберсигурността, въвеждане нови магистратури в учебната програма на академията, професионално обучение, съвместни изследвания и проекти.

Двете страни ще работят активно по теми на електрическата мобилност и киберсигурността. В тази връзка е и общото им членство в Националната платформа за образование и иновации в енергийната киберсигурност.