Дата: 20.06.2019

Автор: Екатерина Катрачева

Прочетено: 214

Само ясна стратегия за развитието на енергийния отрасъл и за бъдещето на ядрената енергетика има шанс да върне интереса на младите към обучението и реализацията в тази сфера. Тезата е на проф. д-р инж. Тотьо Тотев, ръководител на Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетиката“ в ТУ-София.

Представете накратко Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ в ТУ-София.

Нашата катедра е единствената в България, която подготвя висококвалифицирани кадри в сферата на топлоелектрическите и за ядрената централа. Катедрата разполага с преподавателски състав на високо ниво, който в годините успяваме да съхраним. За съжаление, наблюдава се отлив от желаещи да учат специалност, която е важна за икономическото развитие на държавата.

Да си представим отлива в числа?

Преди 30 или 40 години катедрата обучаваше от порядъка на 120-140 души на випуск. Сега те не са повече от 15 в бакалавърска степен и още 15-20 в магистърска степен на обучение. Поддържаме тесни връзки с основните централи, които държат енергийния баланс на страната. Често самите централи плащат магистратурите. И те страдат като нас – ние страдаме от липсата на студенти, а те от липсата на висококвалифицирани кадри.

Но в един момент експертите ще застареят – въпросът е кой ще ги смени?

Младите не проявяват хъс да записват тази специалност на обучение, което може би е предопределено и от неяснотата на развитието на отрасъла. Това е нежелание да се захванеш с нещо, което не е ясно дали ще можеш да практикуваш.

Т.е. докато не стане ясно ще я има ли централата в Белене, ще развиваме ли сектора, какво ще е бъдещето на топлоцентралите, няма как да очакваме интерес и у младите към този сектор?

Да. Определящото е дали българският енергиен сектор ще се развива, или ще бележи отстъпление. Това е основното, което ще мотивира младите да се записват в тази специалност и да има такива специалисти.

Питат ли студентите къде ще работят, ще го има ли „Белене“, колко дълъг ще е животът на централата в Козлодуй?

Питат и студентите, и родителите им. Мисля, че и обществото се вълнува от тези въпроси, защото те са изключително важни за развитието на държавата. Младите имат огромното желание да се реализират. Прагматично подхождат по въпроса. Заплатите в сектора не са ниски – те са на второ или трето място след IT-сектора, така че даже и това не може да ги привлече толкова сериозно, колкото въпросът ще съществува ли този отрасъл и той дава ли им възможност за развитие.

По Ваша оценка, ако утре се реши, че строим „Белене“, колко кадри ще са нужни? Някой искал ли е от Вас разчет или пък поръчвал ли Ви е?

Преди 15-ина години, по време на правителството „Сакскобургготски“, покрай поредното решение за възобновяване на строежа на „Белене“, се обсъждаше казусът и се правеха разчети да приемаме около 60-70 души годишно в специалност „Ядрена енергетика“. Тогава имаше един що-годе задълбочен анализ на тема кадри за „Белене“. Но оттогава на тази тема разговори не са водени.