Дата: 20.04.2020

Прочетено: 125

"Еврохолд България" АД е водеща публична компания, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ) и Варшавската фондова борса (WSE). Компанията е фокусирана в управление на активи, застраховане, лизинг и продажба на нови автомобили. Част от "Еврохолд България" АД е „Евроинс Иншурънс Груп” АД (ЕИГ) - една от големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа, предлагаща пълен набор застрахователни продукти в областите общо, здравно и животозастраховане. Базираната в София група оперира в 10 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Гърция, Русия, Украйна и Грузия. ЕИГ развива дейност още в Полша, Испания и Италия.

www.eurohold.bg

 

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи е сдружение с иновативни идеи и проекти, насочени в сферата на земеделието. Учредена е през 2007 г. от 7 дружества, инвестиращи в земеделски земи. В момента в асоциацията участват много от най-големите собственици на земеделска земя в България. Общата площ, която притежават членуващите дружества в асоциацията, е около 3 млн. декара. Собствеността е разположена в повече от 2 500 села в страната. Много от членуващите дружества са във финансови групи с фирми, занимаващи се със земеделие, развиващи широко разнообразие от дейности – зърнопроизводство, градинарство, производство на етерични масла, лозарство, говедовъдство и др.

www.baszz.net

 

dm drogerie markt принадлежи към най-големите вериги дрогерии в Централна и Източна Европа. Първият магазин е отворен през 1973 г. в Карлсруе, Германия, а първият филиал - в Австрия, през 1976 г., в град Линц. Централата на групата се намира в Залцбург, Австрия. Днес dm е представен в 13 страни в Европа.

dm България се присъединява към групата на 29 януари 2009 г. с първия си магазин в гр. Видин. Към днешна дата магазинната мрежа се състои от 82 магазина в 26 града в страната, а служителите на компанията са над 800. Асортиментът на dm обхваща над 14 000 артикула – изключително голям брой козметични продукти, парфюмерия, стоки за дома, храна за домашни любимци, бебешки продукти и много други. Многообразният асортимент е допълнен и от 29 собствени марки на dm, като най-популярни между тях са: Balea, babylove, alverde, DONTODENT, Denkmit, Profissimo, trend IT UP и dmBio. В магазините на dm България не се предлагат лекарствени продукти и медицински изделия.

www.dm-drogeriemarkt.bg

 

Флора Комерс ЕООД е българска фирма с дългогодишен опит в художественото проектиране, пространствено оформление и аранжиране с изкуствени, сухи и естествени цветя и растения, всички видове съдове от керамика, стъкло, цинк и ракита. Дружеството предлага декориране на хотели, молове, болници, ресторанти, казина, офиси, частни домове, спа центрове и др. Фирмата разполага със собствено ателие за аранжиране на нестандартни поръчки.

flora-com.com

 

Джей Ем Кей - Дизайн ООД е компания, работеща и развиваща се в областта на модния дизайн. Предлага на онлайн пазара уникални, висококачествени дамски облекла в лимитирани серии под марката CARAMELfs. Фирмата залага на отличаващ се дизайн, работата с естествени тъкани и лично отношение към клиента.

caramelfs.com

 

„Всички стаи“ ООД управлява най-пълния каталожен сайт на т.нар. escape room игри за България. Ескейп стаите (наричани още „стаи на загадките“, „пъзел стаи“) са логически отборни игри, при които 2 до 6 души влизат в тематично декорирано помещение с цел да решат поредица от загадки, за да изпълнят мисията на играта и да намерят изхода. Това забавление съчетава интелектуално предизвикателство с условия за подобряване на организационните, логически и кооперативни умения. Препоръчва се за корпоративен тийм билдинг (вкл. като среда за оценка и подбор на служители), приятелски съревнования, семейно забавление.

www.vsichkistai.bg

 

Kaufland България е лидер в сектора на модерната търговия с годишен оборот от близо 1,6 млрд. лева. С екип от над 6 000 служители компанията ежедневно работи за удовлетвореността на клиентите, като им предлага огромно разнообразие от качествени и свежи продукти на изгодни цени, както и удобно и лесно пазаруване. През 2020 г. Kaufland България има верига от 60 хипермаркета в 34 града. Всеки от тях е със средна търговска площ от 3200 кв. м, като в най-големите асортиментът надхвърля над 20 000 артикула. За времето от своето идване в България компанията се превърна в доверен помощник на българското семейство, в предпочитан партньор за българския производител и в значим фактор за стимулирането на националната и регионална икономика и инфраструктурата по места.

www.kaufland.bg

 

Българска асоциация на КСО специалистите включва повече от 40 водещи експерти, които заедно работят за утвърждаване и развитие на професията на специалистите по корпоративна устойчивост и социална (обществена) отговорност. Те работят за осигуряване на възможност на всички членове да развиват нови компетенции и професионални умения и създаване на социална среда на разбиране и позитивно отношение към професията. Наша първична отговорност е да се интересуваме от общественото благосъстояние и да бъдем готови да прилагаме своите специални знания в полза на човечеството и околната среда. Членовете на БАКСОС са проводници на тази култура, без която днес нито една компания не може да просперира.

www.baksos.bg

 

Екобулсорт ЕАД е компания, чиято дейност е събиране, сортиране и оползотворяване на отпадъци; сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци; изготвяне и реализиране на проекти в областта на екологията и управлението на отпадъци. Екобулсорт е оператор на Завода за предварително третиране на отпадъци, изграден от Екобулпак на територията на гр. София, кв. Филиповци. Дружеството сортира отпадъци, постъпващи от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и от общински системи за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци. Отделените рециклируеми материали се реализират като суровини за рециклиращите предприятия в страната и чужбина. Екобулсорт ЕАД чрез участие в ДЗЗД или самостоятелно изпълнява дейности по третиране на неопасни отпадъци, като оператор, сепариращи инсталации, площадки за компостиране, регионални депа, претоварни станции на територията на няколко общини в страната. Екобулсорт ЕАД е 100% дъщерно дружество на Екобулпак АД.

ecobulsort.com

 

Стопанска академия „Димитър А. Ценов”гр. Свищов е висше училище с 83-годишна история и над 150 000 възпитаници. Осъществява обучение в професионални направления 3.8. „Икономика” и 3.7. „Администрация и управление”, в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”, в редовна, задочна и дистанционна форма. Свищовските студенти получават солидно професионално теоретично и практико-приложно обучение по учебни планове, разработени съвместно с бизнеса и държавната администрация. Заедно със социално ориентираните семестриални такси, столовото хранене и финансовата подкрепа под формата на стипендии и награди, записаните през 2020 г. в първи курс, редовна форма ще имат право на безплатно настаняване в реновирани студентски общежития през първата година от обучението си. Дипломата и европейското дипломно приложение, които получават възпитаниците на Стопанската академия, са признати в Европейския съюз, САЩ и Канада.

www.uni-svishtov.bg

 

Фондация "Българска академия за иновационни технологии" (БАИТ) е неправителствена организация, посветила дейността си на иновационни проекти и технологии, предизвикателства, новости и добри практики в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, околната среда, прецизната медицина, геномиката и биоинформатиката. Предвид мaщабите и съответните възможности за производство в условията на отворен световен пазар БАИТ предлага научни, технологични, организационни, финансови и търговски иновации за прилагането на генетични, молекулярно-биологични и геномни подходи в решаването на основни научни проблеми в различни области: генетика, геномика, медицина, биотехнология, селско стопанство и хранително-вкусовата промишленост, за да станат те по-конкурентоспособни и модерни, насочени към постигане на високо качество чрез по-малко ресурс и без да бъдат в ущърб на околната среда. БАИТ поддържа създаването на иновационни хъбове в областта на медицината, генетиката, биоинформатиката, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и екологията в България, които дават възможност за достъп до най-новите знания, опит и технологии за тестване и иновации.

innovationbg.eu

 

Сдружение на заведенията в България (СЗБ) е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2013 г. и обединява собственици на заведения за хранене и развлечения. Основните цели на сдружението са: Да подпомага, насърчава, представлява и защитава интересите на собствениците на заведения при извършване на дейността им, както и да представлява бранша пред държавни и общински институции с цел защита на интересите на членовете на Сдружението и на представители на малкия и среден бизнес в бранша; Да съдейства при договарянето на по-добри условия за членовете си с доставчици на стоки и услуги с цел подобряване конкурентоспособността на членовете на Сдружението; Да представлява и защитава интересите на членовете си, в качеството им на собственици на заведения; Да постави основите за изработване на Кодекс за взаимопомощ и лоялност между участниците в бранша; Да съдейства за подобряване на комуникацията между членовете с цел бързо решаване на проблемите в бранша; Да участва в преговорния процес и процеса на формирането на нормативни актове относно статута и дейността на заведенията в Република България; Да съдейства за изграждането на уеб базирана платформа, с цел повишаване на интереса към продуктите и услугите, предлагани от членовете и вътрешен модул за взаимопомощ, касаещ персонал, нормативна уредба, техника, оборудване и др.; Да участва в усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и квалификацията на човешките ресурси за нуждите на бранша.

szb.bg

 

"Рамкофарм" ООД е с предмет на дейност „производство на хранителни добавки“. Дружеството е създадено през 1993 г. със 100% частен български капитал. Основната му дейност е разработка, производство и разпространение на хранителни добавки на билкова основа – продукти от стандартизирани сухи екстракти, етерични масла и комбинации от витамини в капсулна и таблетна форма. Използваните суровини са предимно внос от водещи фитофармацевтични компании в Европа. До момента фирмата е разработила над 70 продукта, 48 от които се продават в аптечната мрежа и се ползват с репутацията на качествени и търсени от потребителите препарати. Всички продукти на „Рамкофарм“ ООД са патентно защитени като полезни модели и търговски марки. „Рамкофарм“ ООД има регистрации и осъществява износ на своите продукти за Гърция, Северна Македония и Ирак, като работи и по нови възможности за излизане на трети пазари. Дружеството притежава собствена производствена база, която е изградена съгласно условията за GMP /добра производствена практика/ и е лицензирана за производство на лекарствени средства от Изпълнителна агенция по лекарствата. Компанията е регистрирала и произвежда два лекарствени продукта „Калиев йодид Рамкофарм – 65 mg”, Нурулин Дуо 500 mg парацетамол / 200 mg ибупрофен таблетки.

ramcopharm.bg