Асоциация на свиневъдите в България. Асоциацията е създадена през 1992 г. в град Шумен и е първата представителна развъдна организация, защитаваща интересите на свиневъдите в България след промените през 1989 г. Към днешна дата членове на асоциацията са 42 ферми и техният брой продължава да расте. За постигане на своите цели Асоциацията: Разработва и прилага селекционни програми за породите; Обобщава информацията за резултатите от селекцията и от контролните изпитвания на породите и хибридите; Информира членовете си за анализи, оценки и прогнози, подпомагащи дейността на свиневъдството; Разработва национални, регионални и индивидуални програми за развитие на свиневъдството; Организира обучение за повишаване на квалификацията на членовете си чрез провеждане на конференции, семинари и курсове с практическа насоченост по въпросите на селекцията ( при избора на подходящи породи и хибриди ), при разработване на ново строителство или реконструкция на материално-техническата база, при доставката на материално-техническата база, при доставката на технологично оборудване, въвеждане на рационално хранене, здравеопазване и опазване на околната среда; Разработва нормативни документи за регулиране на дейността на Асоциацията и такива на държавно равнище; Координира дейността си с други национални и международни неправителствени организации.

www.asb.bg

 

 

„Ди Ес Смит България“ АД / DS Smith. Дружеството е с предмет на дейност „производство на хартия, велпапе и опаковки“. „DS Smith България“ АД е регистрирано през 1991 г., като част от DS Smith – водещ доставчик на устойчиви решения за опаковане, хартиени продукти и услуги за рециклиране в световен мащаб. DS Smith започва през 40-те години на миналия век като семеен бизнес на семейство Смит от Източен Лондон за производство на кутии. За 80 години компанията се разраства драстично като услуги и придобива бизнеси в цяла Европа и Северна Америка. Към момента е една от най-големите компании, листвани на Лондонската фондова борса. Оперира в повече от 300 държави с над 30 000 заети лица. В България компанията има над 600 заети лица. „DS Smith България“ предлага индивидуализирани опаковки, с фокус върху ултрамодерния дизайн, обслужване на място за по-голямо удобство на клиента. С продуктово си портфолио, което включва транспортни опаковки, потребителски опаковки, продуктови дисплеи и промоционални опаковки, персонализирани защитни и индустриални опаковки, DS Smith отговаря на всички възможни пазарни изисквания.

www.dssmith.com/bg

Дата: 02.09.2022

Прочетено: 28