Дата: 20.04.2020

Прочетено: 111

Филип Морис България ЕООД е част от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), водещата международна тютюнева компания със 170 -годишна история, с присъствие в 180 страни и близо 80 000 служители по целия свят. ФМИ разполага с 48 производствени мощности в 32 държави, като повече от 150 милиона потребители по света избират продуктите на компанията.

Но днес ФМИ следва своята нова визия за изграждане на бъдеще без дим и е ангажирана с разработката и предлагането на иновативни бездимни продукти с потенциала да намалят индивидуалния и обществен риск в сравнението с тютюнопушенето. Мисията на компанията е да осъществи безпрецедентна промяна в своята история, като замени цигарите с бездимни продукти. Именно с тази цел, вече над 10 години, в научноизследователските центрове на компанията в Швейцария и Сингапур над 430 научни експерти разработват нови бездимни алтернативи на цигарите. Към края на 2019 г. потребителите на най-развитата бездимна платформа на компанията – системата за нагряване на тютюн са близо 14 милиона по целия свят.

Филип Морис България ЕООД присъства стабилно повече от 12 години на българския пазар, а близо 100-те висококвалифицирани служители споделят ценностите и визията на компанията, ангажирани са с постигане на целите ѝ и се гордеят с успехите. За своите отлични програми за развитие на служителите, за добрите условия на работа и възможностите за кариерно развитие, компанията получава сертификата „Top Employer“ от Top Employer Institute от 2017 г. насам. В изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН, от 2015 г. насам Филип Морис България ежегодно подпомага деца, възрастни хора, млади предприемачи, а от скоро и учители в тютюнопроизводителните региони в страната чрез програмата си за устойчиво развитие „Забавно лято, Грижовна есен“, отличена с редица награди за най-успешна дарителска програма на малко и средно предприятие.

В продължение на повече от 10 години Филип Морис Интернешънъл инвестира над 6 милиарда долара в научни изследвания и разработки на иновативни алтернативи продукти без дим, които целят да намалят вредата за пълнолетните пушачи по света. За да реализира мисията си, компанията ангажира над 400 научни експерти, учени и инженери в научно-изследователските си центрове в Швейцария и Сингапур.

Научните изследвания на компанията за бездимните продукти, включително 10 клинични и 18 неклинични изпитвания, са солидни, а резултатите от всички проучвания са напълно прозрачни и достъпни за обществеността (www.pmiscience.com). Те присъстват в над 340 публикации в издания с взаимен научен контрол, включително и в специализирани медицински списания. А броят на независимите изследвания за продуктите без дим постоянно нараства, като към момента са налични данните от 30 проучвания. Към момента единствената система за нагряване на тютюн, получила разрешението за продажба на американския пазар от Агенцията по храни и лекарства в САЩ (FDA), е на Филип Морис Интернешънъл, след обстойна оценка и преглед на цялата научна документация за продуктите. Държавни агенции като Института за оценка на риска на Германия (BfR), Обществено здраве Англия (Public Health England), Комитетът за токсичност на Великобритания и Националният институт за обществено здраве и околна среда на Холандия също извършиха преглед на научните доказателства, като заключенията им съвпадат с тези на компанията за намалени концентрации на вредни и потенциално вредни вещества при употребата на бездимните ни продукти в сравнение с цигарения дим.