Дата: 11.01.2021

Автор: Анета Алашка

Прочетено: 34

Сдружение „Българско конгресно бюро – БКБ“, с предмет на дейност подпомагане на сътрудничеството и обмена в областта на конгресния туризъм и събитийната индустрия, образованието, търговията и др. отрасли на икономиката. Сдружението е учредено на 12 април 2016 г. В него членуват 39 юридически лица, сред които „НДК – конгресен център София”, „Интер експо и конгресен център“, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, „Гранд хотел София“, „София хотел Балкан“, „Албена тур“, „София ивент център“ и др. представители на големи хотелски вериги, както и компании, развиващи дейност в областта на международния събитиен туризъм. БКБ е член на Международната асоциация за конгреси и конвенции (International Congress and Convention Association – ICCA). Целта на БКБ е развитието и утвърждаването на България като устойчива дестинация за провеждане на значими международни форуми. Затова основна мисия на сдружението е подпомагането на конгресния туризъм в страната чрез популяризиране и предлагане в чужбина и у нас на конгресна и изложбена база, специализирани услуги за провеждане на международни конгресни прояви, търговски изложения и панаири, корпоративни и насърчителни пътувания.

www.bgcb.eu/bg/

 

Сдружение за модерна търговия, с предмет на дейност подобряване средата за търговия и бизнес. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо 11 търговски вериги в България, сред които „Билла“, „Доверие-Брико“, „Лидл“, „Кауфланд“, „Промаркет“, „Аванти“, „ДМ“, „Дайхман“, „Хиполенд“ и др. Сдружението е член на EuroCommerce, в която членуват шест милиона търговски компании и национални търговски федерации от 31 страни. Сдружението за модерна търговия има за цел да допринася за подобряване на средата за търговия и бизнес в Република България; да допринася за растежа, модернизацията и развитието на търговския отрасъл от икономиката на Република България; да защитава интересите на своите членове пред административни и съдебни органи, както и структури за доброволно решаване на спорове; да представлява интересите на своите членове пред неправителствени организации от национално, регионално и международно ниво; да стимулира сътрудничеството на своите членове с местни и чуждестранни организации; да насърчава и съдейства за развитието на условия на свободна, добросъвестна и прозрачна конкуренция на пазара. Сдружението редовно изразява своите позиции по отношение на законодателството и работата на държавните институции, отнасящи се до бизнес средата в България.

www.moderntrade.bg

 

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) e сдружение на стопански субекти, работещи в областта на производството, търговията и приложението на изолации в строителството, учредено през 2003 г. В асоциацията членуват 39 юридически лица. Сред основните цели на БАИС са: регламентиране и унифициране на изискванията за изпълнение на изолациите в строителството; съгласуване на изискванията на европейското законодателство и практика с тези в България; сертифициране и класификация на фирмите от бранша; борба срещу нелоялната конкуренция и некоректните практики. БАИС работи за изграждане на система за обучение на изпълнителски кадри, за разширяване на диалога между фирмите от бранша, както и за представителство и поддържане на контакти с държавни органи с оглед защитата на интересите на членовете и изготвяне на предложения за изменение и допълнение на нормативни актове, стандарти и др.

  1. bais.bg

 

Университет по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив. Университетът има богата 65-годишна история и забележителни традиции. Той е един от най-важните центрове в България в областта на хранителната наука и технологиите, единствен по рода си на Балканския полуостров. Университетът е основан през 1953 г., като Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП). С решение на 39-ото Народно събрание от 23 януари 2003 г. ВИХВП е преименуван в Университет по хранителни технологии. УХТ има 3 факултета: Технологичен факултет, Технически факултет и Стопански факултет. Притежава богата научна библиотека, спортен комплекс и собствени общежития. Мисията и целите на УХТ способстват за решаване на националните въпроси, свързани с развитието на хранителната и вкусовата промишленост, биотехнологичната промишленост, храненето и туризма, както и свързаните с тях индустриален мениджмънт, икономика на хранителната индустрия, топлотехника, компютърни системи и технологии, хранително машиностроене и автоматизация на промишлеността.

www.uft-plovdiv.bg

 

"Дио Фудс" ООД с предмет на дейност – производство на хумус, производство на хранителни стоки. „Дио Фудс“ ООД работи в областта на производството на здравословна и чиста храна. Фирмата е популярна под търговската марка Sweet Twins. Водещо в концепцията на дружеството е производството на висококачествени хранителни продукти, които се обновяват постоянно. Компанията започва работа през 2017 г. с производство на хумус по домашна рецепта и за кратко време хумусите Sweet Twins се намират във витрините на десетки магазини в София. През есента на същата година, идеята за истински хумус по домашна рецепта получава признание и подкрепа от водещите търговски вериги „Фантастико“ и „345“. През лятото на 2018 г. усилията на „Дио Фудс“ са оценени и от международната търговска верига „Билла България“. По този начин хумусите Sweet Twins могат да бъдат закупени във всички филиали на веригата на територията на цяла България. За три години компанията е разработила широк асортимент от различни видове хумус с високо качество, напълно натурални и приготвени със съвременната производствена технология, която прави всички консерванти ненужни и пази храната свежа за по-дълго.

www.sweettwins.eu

 

"Банк Тех Сис" ООД с предмет на дейност – производство на машини със специално предназначение – разработване, планиране, производство, инсталиране, поддръжка и търговия на всякакъв вид банково оборудване и такова, свързано с банкови или разплащателни операции /хардуерно и софтуерно/, предлагане и осигуряване на услуги с такова оборудване, даване под наем на същото, осигуряване и производство на консумативи за него. „Банк Тех Сис“ ООД е доставчик на технологии за обработка на пари в брой, с което позволява на бизнеса по целия свят да обработва монети, банкноти и билети по-ефикасно, като намалява рисковете, свързани със сигурността, и подобрява опита на своите клиенти. Дружеството им над 25-годишен опит и е един от водещите доставчици на технологии за обработка на пари в брой в страната: производство на валидатори на банкноти, рециклиращи банкноти, бункери за много монети и продукти за продажба на билети, които всеки ден управляват милиони транзакции за някои от водещите световни компании. Като световна технологична компания, ориентирана към иновациите, „Банк Тех Сис“ ООД изследва и разработва широка гама от най-съвременни продукти за обработка на пари в брой за пазарите на игри, забавления, търговия, търговия на дребно и пазаруване. Чрез своята сервизна мрежа в цялата страна „Банк Тех Сис“ ООД предоставя услуги за превантивна профилактика и извънгаранционна поддръжка и ремонт на всякакво банково оборудване, калибриране и настройка на монетоброячни и банкнотоброячни и сортиращи машини, адаптация на автоматични детектори към новите банкноти и др.

www.banktechsys.com

 

„Вълчеви Транс“ ООД е нова фирма, създадена през 2019 г., със седалище в град Свищов. Предмет на нейната дейност е транспортни услуги на пътници в страната и чужбина, за което притежава и нужния лиценз. Техническият капацитет, с който разполага фирмата, е 6 автобуса, вариращи от 14 до 56 места. От септември 2019 г. до момента Вълчеви транс ООД изпълнява обществена поръчка с възложител Община Свищов, а именно обществен транспорт на пътници по междуобластната автобусна линия Свищов - Плевен - Свищов. Фирмата извършва случаен превоз, под формата на еднодневни екскурзии, на организирани групи в това число и на групи от ученици.

 

„Елеоноре“ ЕООД с предмет на дейност – недвижими имоти – оценка на недвижими имоти и търговски предприятия, информационен туристически сайт. „Елеоноре“ ЕООД развива своята дейност от 2015 година, изготвяйки оценка на дълготрайни и краткотрайни материални активи, оценка на капитала на търговски дружества, оценка на инвестиционни проекти; осъществява сделки с недвижими имоти, управленско и бизнес консултиране, информационни услуги, рекламна дейност. В дейностите на дружеството влиза и изготвяне на експертизи, анализи и проучвания, организиране на бизнес семинари, конференции и симпозиуми.

 

„Мувинг форуърд едюкейшън“ ООД е собственик на лицензирания от НАПОО център за професионарлно обучение „Кели“. Центърът предлага вътрешно-фирмени обучения по заявка на работодател, както и професионално обучение и квалификация по 12 професии: Брокер недвижими имоти, Ветеринарен техник, Планински водач, Системен програмист, Фризьор, Козметик, Маникюрист-педикюрист, Сътрудник социални дейности, Болногледач, Финансист, Геодезист, Спасител при бедствия и аварии. Успешно преминалите обучение през център „Кели“ и положили държавен изпит получават официално признати документи от МОН, които важат в България и ЕС. „Кели“ предлага и онлайн курсове, които целят увеличаването на продуктивността и на шансовете за по-перспективна работа и по-високи доходи.

www.keli.bg

 

„Бонев Софт Одитинг“ ООД, с предмет на дейност производство, продажба и внедряване на софтуер за управление на бизнеса. „Бонев Софт Одитинг" ООД разработва, внедрява и поддържа софтуерни решения за управление, базирани на интегрираната система АЖУР® -собствена търговска марка. Компанията притежава сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2015, отразяващ главната ѝ цел - предлагане на продукти и услуги, отговарящи напълно на изискванията на клиентите, законодателството и регулативните органи. Централният офис се намира в София, а мрежата от търговски представителства покрива цялата страна. За повече от 25 години пазарно присъствие дружеството е изградило над 30 фирмени филиала и спечелило близо 8 хиляди лоялни клиенти.

www.bsoft.bg

 

„Топ Левъл Спорт“ ООД, с предмет на дейност оборудване и експлоатация на фитнес зали и спортни центрове, производство и търговия на спортни уреди, фитнес оборудване и тренажори. „Топ Левъл Спорт“ ООД разполага със собствена спортна зала, басейн и СПА зона, фитнес зала и градина за отдих. Дружеството е собственик на SPARK Sport & Social Club – клуб, който е създаден с идеята да бъде зелено място, в близост до Витоша и на крачка от града. Клубът работи целенасочено с деца, възпитавайки у тях не само спортни умения, но и спомага за развитието на умения за общуване, разширява кръгозора им, като ги среща с връстници от други училища, с деца от други националности. Организира периодично открити уроци и състезания по плуване. Всички спортни занимания и СПА процедури са под контрола на висококвалифицирани инструктори и специалисти.

www.spark-bg.com

 

Основните сфери на дейност на Адвокатско дружество „Бенов, Василев и Нацков“ са в областта на търговското, вещното и административното право, правото на интелектуалната собственост, и изпълнителното производство. Екипът на дружеството предлага както инцидентна правна консултация и процесуално представителство, така и цялостно консултиране на бизнеса на клиентите си, съдействие в ежедневното вземане на управленски решения и комплексна правна защита. Освен местни лица, дружеството консултира и редица чуждестранни клиенти, като съдействието му се простира от текуща проверка и съобразяване на правните рамки и международни регулации в различни сфери, до участие в съдебно разрешаване на спорове и защита на имуществените права на клиентите.

www.bvnlaw.com

 

Адвокатско дружество „Черногорски и Иванова“ - развиваща се адвокатска кантора, покриваща широкия спектър на действащото национално и международно законодателство във всички области на правото. Водещо в работата на кантората е индивидуалността на предлаганите правни услуги и консултации, комбинирането на действащи правни норми и икономически теории и практики за постигане на целите, поставени от клиентите. „Черногорски и Иванова“ предоставят правни услуги – процесуално представителство и консултации, водене на преговори, изготвяне на договори, съдействие и консултации за извънсъдебно уреждане на спорове, водене на изпълнителни производства. Кантората предлага и данъчни консултации за използване и прилагане на материално правните норми на данъчното законодателство за получаване на данъчни облекчения при спазване на законовите разпоредби.

 

Музей на илюзиите София отвори врати на прага на 2020 г. и за кратко време се наложи като едно от-най-любопитните места за развлечение в столицата. Тук илюзията се въплъщава в научни изобретения, които са изцяло основани върху физични закони. Мистериозните предмети на изкуството и класическите загадки доказват, че нищо не е такова, каквото изглежда. Ние обръщаме перспективата на естествения живот и я поставяме под въпрос, ловко хващаме в капан сянката Ви, трансформираме Ви в беззащитно джудже, а после - в гневен великан, и накрая Ви разхождаме по тавана... или поне така ще изглежда за Вашите приятели в социалните мрежи. Изложбата на музея не спира да се променя - всяка година в колекцията се добавят нови експонати. Екипът на музея непрекъснато изследва света на науката и изкуството и търси нови художествени решения. Искате да задълбочите научните си познания или да си направите снимка? Приветливият персонал на музея Ви очаква, за да Ви улови в капана на Вашето собствено любопитство и въображение.

www.museumofillusions.bg

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“ (до 1995 г. - ВИТИЗ), създадена с постановление на МС от 28 януари 1948 г. като Държавната театрална школа при Народния театър в София, която се трансформира в Държавно висше театрално училище. През своята 72-годишна история Академията се доказа като модерна учебна институция. Тя е най-старото и единствено държавно висше училище за театрално и филмово изкуство. За авторитета на Академията говорят и нейните успехи в национален и международен план. Редица преподаватели и студенти получават награди на най-авторитетни международни форуми. На награди и признание се радват и изявени театрални и филмови творци, които са учили в нея. НАТФИЗ има два факултета: „Сценични изкуства“ (с 5 катедри) и „Екранни изкуства“ (с 3 катедри), с широк спектър от специалности и програми, някои от които са уникални за страната и могат да се изучават единствено в Академията. В НАТФИЗ преподават висококвалифицирани специалисти с богат творчески и педагогически опит. Възпитаниците на НАТФИЗ придобиват широки творчески, критически, изпълнителски и постановъчни умения и квалификации. Много от тях изграждат блестящи кариери в България и в чужбина. Мисията на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” е да се развива като водеща съвременна научно-образователна и социално-културна институция, предлагаща широк регистър от специалности и програми с теоретико-приложна и научно-теоретична насоченост в областта на сценичните и екранни изкуства, на театрознанието и кинознанието; да подготвя висококвалифицирани специалисти, адаптивни към динамично променящите се културни и обществени потребности; да формира знания и умения, които ще осигурят успешната професионална реализация на студентите.

www.natfiz.bg

 

Държавен музикален и балетен център - София, с предмет на дейност – продуциране на оперети, мюзикъли, балет; артистична и творческа дейност, изпълнителско изкуство. Държавен музикален и балетен център – София от 2010 г. обединява Националния музикален театър „Стефан Македонски“ и Балет „Арабеск“. През годините Центърът утвърди значението си в развитието на българската култура и получи статут на национална културна институция.

Националният музикален театър e единственият в България профилиран театър в жанра на оперетата и мюзикъла. В своята над 70-годишна история той e изградил професионално респектиращи традиции в областта на популярното музикално-сценично изкуство. Авторитетът на Музикалния театър е признат и на едни от най-престижните театрални сцени в Европа и Япония, където трупата му изнася над 700 спектакъла. Свидетелство за значимостта на театъра в българската музикална култура са и стотиците записи, репродуцирани спектакли и традиционни участия в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио. През изминалите 72 години премиерните продукции на Националния музикален театър са близо 400 постановки: премиери на класически оперети, балети и комични опери; съвременни оперети, балети и музикални комедии; премиери на български жанрови творби; премиери на световни мюзикъли, посетени от над 15 млн. зрители. А най-успешните заглавия от неговия репертоар гостуват или се пренасят на всички оперни и открити музикални сцени в страната. Заради изключителния си принос в развитието на българската култура в юбилейната си година Националният музикален театър е носител на най-престижните отличия в областта на културата у нас.

Балет „Арабеск“ има повече от 50-годишна история и е първата балетна трупа за съвременен танц. От 2012 г. е единствената балетна трупа в страната, извън оперните състави, която е с национален статут. Дълго време „Арабеск“ няма собствена сцена. Играе в Операта, Музикалния театър, театър „София“, „Сфумато“. Въпреки това успява да „култивира“ публика за авангарден балет у нас и до днес продължава да привлича зрителите със своя модерен репертоар.

www.musictheatre.bg