„Кей Пи Билдинг“ ООД , с предмет на дейност „преработване и обработване на метални изделия“, е основана през март 2021 г. Фирмата предлага готови дизайнерски продукти от стъкло и метал, предназначени за интериор и екстериор, всякакви нестандартни решения от метал, комбинация метал-дърво и метал-стъкло, изцяло по индивидуален проект. Дружеството осъществява и търговия с всякакъв вид стоки в страната и чужбина, внос и износ, както и търговско представителство, посреднически и консултантски услуги.

www.kp-building.com

 

„Еко Уотър Сълюшън“ ООД, с предмет на дейност „проектиране, изграждане, доставка, внос и продажба на системи и инсталации за пречистване на вода и водопровод и канализация“, присъства на пазара с търговската марка „ФИВО“ и е първата в България, чиято дейност е изцяло фокусирана върху решения за осигуряване на неограничена, чиста, питейна вода за офиси, заводи, административни сгради, болници, детски градини, както и за дома. „ФИВО“ предлага най-ново поколение машини за 5-степенна филтрация на топла и студена, питейна вода, които се свързват бързо и лесно, директно към водопровода, като намалява разходите на своите клиенти за топла и студена питейна вода между 10 и 40%. Стартирала през 2018 г., компанията има национално покритие с централен офис в София и регионални представителства в цялата страна.

www.fivo.bg

 

„Екселор Холдинг Груп“ ЕАД, с предмет на дейност „търговия със специализирани автомобили и оборудване“, изпълнява проекти за доставка на широка гама от специализирано оборудване – защитно, промишлено, електрическо, измервателно, детекторно, лабораторно, диагностично и друго специализирано оборудване; бронирани превозни средства, противопожарни, полицейски, летищни и други специализирани автомобили; самолети и плавателни съдове. Всички предприети проекти се управляват „от край до край“, което гарантира, че чрез една точка за контакт клиентът може да бъде уверен, че предоставената информация е точна и актуална. Проектите на компанията се финансират от многостранни и двустранни кредитори, включително Световната банка, Европейската комисия, агенциите на ООН, регионалните банки за развитие и националните власти. Възлагането на такива поръчки е резултат от международни тръжни процедури съгласно специфичните разпоредби на донорите. „Екселор Холдинг Груп“ ЕАД е сертифицирано по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

www.excelor.bg

 

„Банчев Колев“ ЕООД е основано през 2017 г., а основната му дейност е разработване на софтуер и консултиране в областта на информационните технологии, бизнеса и предприемачеството. Друга дейност на дружеството е отдаване под наем и продажба на луксозни автомобили и специализирано оборудване, внос и износ на стоки в България, страни-членки на Европейския съюз и трети страни.

 

„Аспекто България“ ЕООД е учредено преди година. В предмета на дейност на „Аспекто България“ ЕООД са включени следните дейности: маркетинг и бизнес изследвания, рекламна дейност, организационно консултиране и управление на бизнес процеси, посредничество и търговия с продукти на интелектуална собственост, технологии и ноу-хау. Дружеството осъществява и представителство и агентство на физически и юридически лица в страната и чужбина; информира и консултира работодатели и търсещи работа лица; управлява трудовите ресурси и извършва посредническа дейност по наемане на работа в България и чужбина (след получаване на съответната регистрация/ разрешение). Дружеството извършва и обучение, квалификация и преквалификация на персонал; консултантски услуги във връзка с организирането и провеждането на образователни и стажантски програми във и извън страната.

 

„Джи енд Ем 7887“ ЕООД / G&M HR Agency е лицензирана от МТСП агенция за подбор на персонал, предоставяща експертни и консултантски услуги в сферата на управление на човешките ресурси. Дружеството работи като HR-агенция, като съдейства на кандидатите за работа да направят правилния избор при последващо развитие, да представят силните си страни, помага в изготвянето на CV, подготвя за явяване на интервю за работа пред работодател. Дружеството поддържа платформа, в която и работодателите могат да обявяват нуждата от кадри.

gm-hragency.com

 

„Сайбър Сървисис“ ЕООД е с предмет на дейност „разработка на софтуер, създаване, развитие, продажба и внедряване на програмни продукти, обучение и трансфер на ноу-хау в областта на информационните технологии, информационни, изследователски и обучителни услуги“. "Сайбър Сървисис" ЕООД притежава опит в хармонизиране на организации и оператори на съществени услуги към нормативната уредба на Република България, свързани с информационната и кибер сигурност. От услугите на "Сайбър Сървисис" се възползват няколко организации от ВиК сектора и от енергийния сектор. Дружеството извършва консултации и при проблеми с администрирането на корпоративни мрежи от различните типове - инфраструктура и облачна среда. Притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015. Другото направление, в което работи дружеството, е провеждането на обучения през прилежащия към компанията Център за професионално обучение "Кибер Академия" в следните области: Етично хакерство; Информационна сигурност; Кибер сигурност; обучения по Microsoft - както за сървърни, така и за клиентски платформи; мрежови обучения - MicroTik и др. “Сайбър Сървисис” ЕООД изготвя Програмите по енергийна ефективност, както и програмите за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на общините.

cyber-services.eu

 

„Софбау“ ЕООД е регистрирано в средата на 2019 г. и е с предмет на дейност „Строителство (тунелно и инфраструктурно) в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, придобиване, съхраняване, носене и употребяване на взривни вещества за промишлени цели (след получаване на съответното разрешение)“. Дружеството е специализирано в сферата на високото строителство, анкериране и сондажно инжекционни дейности. Занимава се с тунелно и инфраструктурно строителство в България и в чужбина. „Софбау“ ЕООД има и офис в Хамбург, Германия. Екипът на дружеството има дългогодишна експертиза в производство на бетон и бетонови смеси и продукти и различните им приложения. Разполага с квалифицирани и опитни специалисти и използва последно поколение технологии.

www.sofbau.com

 

Българска наргиле асоциация (БНА) е с предмет на дейност „защита правата и интересите на своите членове, занимаващи се в сферата на наргилетата и наргиле културата“. Сдружението е регистрирано през август 2019 г. в резултат на тенденцията за ръст на интереса към пушенето на наргиле. БНА обединява всички заинтересовани страни – от вносители, през дистрибутори/търговци, до заведения и наргиле магазини, за да защитава общия интерес. По данни на организацията, търговските дружества, членуващи в БНА, дават работа на около 60 хиляди души в страната.

bha.bg

 

Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност (БАПУГМ) е с предмет на дейност „развиване на консултантска дейност, организиране на обучителни дейности, научни проекти и изследователска дейност; консултантска дейност; организиране на семинари, конференции, кръгли маси, дискусионни форуми, издателска дейност, търговия с рекламни материали и всяка друга стопанска дейност, свързана с идеалните цели, които си поставя Сдружението“. БАПУГМ е учредена на 14 декември 2021 г. Към момента в нея членуват Община Бургас, Община Пловдив; „Център за градска мобилност“ ЕАД (към Столична община). БАПУГМ е член на Европейската паркинг асоциация. БАПУГМ работи за утвърждаване на добри практики в паркирането и градската мобилност. Асоциацията изготвя и подпомага за внедряване на устойчиви, природосъобразни и иновативни решения в областта на градската мобилност. Сред целите й са хармонизиране и уеднаквяване на нормативните разпоредби, регулиращи паркирането и мобилността на местно и национално ниво, както и иницииране подобряването на нормативната база, като самостоятелно или чрез участие в работни групи предлага на компетентните органи изменения, допълнения или отмяна на нормативни актове, с цел приравняването им към европейските стандарти.

bulgarian-mobility.org

 

Дата: 09.05.2022

Прочетено: 68