Александър Митев и Ивайло Атанасов, управители на „ВИП Секюрити“

“ВИП Секюрити” е най-голямата и бързоразвиващата се компания за комплексни решения и услуги в сферата на сигурността в България. Повече от 23 години и с над 4000 служители в цялата страна компанията е надежден бизнес партньор за своите клиенти и лидер в доставянето на пълния спектър от услуги в областта на сигурността: охранителни услуги, касови и инкасови услуги, мониторинг и видеонаблюдение, инженеринг на електронни системи за сигурност, консултантски услуги, дистрибуция, обучения и др

 

Как се отразиха условията на обща затруднена икономическа обстановка и пандемията от Covid-19 на охранителния бизнес и, в частност – на “ВИП Секюрити”?

А.М. Кризата от Ковид-19 не се отрази само на нас и на колегите ни в сектор сигурност. Пандемията и затруднената икономическа обстановка накара целия бизнес, в т.ч. нашите клиенти и партньори, да преразгледат икономическите си условия. Ние, от своя страна, сме длъжни да отговорим гъвкаво с цел запазване на дълготрайните си отношения, защото за нас клиентите са партньори в дългосрочен план. Това доведе и до необходимостта да им предложим модели за работа, по които всеки да премине през трудния период по възможно най-лекия начин.

И.А. Като надежден партньор развихме някои нови, вътрешни услуги, посредством които да подкрепим компаниите, които бяха най-засегнати от кризата. Такъв пример е хибридният модел на осигуряване на услуги за сигурност, които комбинират преимуществата на дистанционния мониторинг, ведно с технологични секюрити решения, както и физическа сила на място.

А.М. Във „ВИП Секюрити“ сме водени от бизнеса, но винаги фокусирани върху грижата към хората. Здравната криза и пандемията от Ковид-19 ни показаха много ясно, че в основата на най-успешните компании и най-работещите системи са хората и екипа. Затова предприехме навременни мерки за максимално опазване на тяхното здраве и осигуряване на спокойствието, от което се нуждаят. В компанията изградихме малка частна система за следене на болните, т.нар. вътрешно здравеопазване, така че те да знаят, че не са сами и при нужда ние винаги ще се погрижим за тях.

И.А. Първоначално идеята беше да е само за нашите служители, но това няма как да сработи, защото няма как да извършваш професионалните си дейности, ако се тревожиш за себе си, за семейството или за близките си. Затова направихме този модел за здравна грижа достъпен и извън категорията служител на „ВИП Секюрити“. Имаме изграден хелп център - телефонна линия, на която работи екип, който говори с болните, попълва информация за всеки в система и след това я изпраща към лекари-консултанти. Идеята е да осигурим нужните грижи още в началото на заболяването и да минимизираме възможността да се стигне до болница.

Въпреки широката гама от услуги сега, преди 23 години първите Ви клиенти са именно корпоративни клиенти. Какви бяха изискванията им тогава и какви са сега?

А.М. Промяна в изискванията на клиентите по отношение на нивото, професионализма и качеството на предлаганите услуги няма. Но бързоразвиващата се технологична среда и дигитализацията на бизнес процесите в почти всички сектори, ориентираха изискванията на клиентите все повече към използване на нови технологии и иновативни решения, които повишават ефективността и намаляват разходите. С разрастването на нашите клиенти през годините техните нужди за осигуряване на защитата им нарастват пропорционално. Затова наблюдаваме и промяна в увеличаването на обемите с все по-голям фокус върху интеграцията на технологии в решенията за сигурност.

И.А. Във „ВИП Секюрити“ работим в силно дигитален формат, като насочваме значителен инвестиционен ресурс в иновации и смарт технологии, както и към имплементиране на най-съвременните софтуерни решения, за да продължаваме да посрещаме нуждите на нашите клиенти и да оправдаваме доверието, което ни гласуват. Голяма част от иновативните решения за сигурност в световен мащаб вече са утвърден стандарт във „ВИП Секюрити“.

С какво печелите доверието на своите клиенти?

А.М. На първо място, клиентите ни се доверяват, защото в наше лице виждат надежден партньор. Като компания с над 23-годишен опит на пазара на услуги за сигурност, сме доказали професионализма си. Клиентите разчитат на нас, защото ние не сме просто доставчик на определена услуга, която им е необходима, а лоялен партньор в дългосрочен план.

И.А. За да поддържаме високото качество на услугите и непрекъснато да повишаваме ефективността си като екип, имаме изградени вътрешни системи за контрол и подобрения, като използваме и външни одитиращи инструменти, които да удостоверяват и сертифицират дейността ни по международните стандарти, което е от съществено значение както за нас като професионалисти, така и за клиентите, гласували ни доверие, което ВИП Секюрити е длъжна да оправдае.

За тези две десетилетия колко придобивания направи “ВИП Секюрити”?

И.А. През годините сме правили значителен брой вливания и придобивания на малки, средни и големи компании на територията на цялата страна. Някои от най-значимите са придобиването на Optima Financial Services (2007 г.), 3S COT (2015 г.) и G4S Bulgaria (2017 г.). Последната е част от бизнеса на най-голямата в света охранителна компания - G4S plc. За да бъде осъществена сделката, международни одитори потвърдиха, че „ВИП Секюрити“ е компания, която работи по най-високите международни стандарти в сектора и спазва най-добрите световни практики в бранша и е надежден приемник на бизнеса и екипа на G4S Bulgaria.

А.М. Освен придобиванията, като продължителни и многопластови процеси, „ВИП Секюрити“ доказа във времето, че има знанието, екипа и експертизата да прави тези вливания успешни, като ги превръща в реален, работещ бизнес, така че този процес по интеграция да елиминира риска от поява на стрес в клиентите, екипите и предоставянето на услугите.

Кои бяха най-големите трудности, с които се сблъскахте при разрастването на бизнеса.

А.М. Разрастването на екипа и промяната на нуждите в организацията. При бърз растеж компанията трябва да реагира бързо и адекватно чрез промяна на структурата, числеността и експертизата на всеки един от членовете на екипа, така че да се отговори на необходимостта и очакваната на всички партньори и клиенти.

И.А. Предизвикателството е в това да интегрираш, при това с известна периодичност във времето, голям обем от данни, ресурси, хора и капитал така, че по никакъв начин да не се наруши функционирането на останалите процеси в компанията и качеството при предоставяне на услугите. Длъжни сме да осигурим максимално плавното преминаване през тези процеси и да осигурим спокойствие, както сред служителите и екипите, така и сред клиентите и партньорите ни.

Вие сте компания с над 4000 служители. Как се справяте с управлението на толкова хора и как успявате да мотивирате такъв голям екип?

И.А. „ВИП Секюрити“ инвестира във всеки един от служителите на всички нива в структурата за допълнителни обучения и тренинги за развиване на умения и социални програми за личностно усъвършенстване. В структурата на компанията основен фокус е вътрешното израстване на всяко ниво – физическо, ментално, професионално и йерархично, което е допълнителен мотиватор за всеки един професионалист с високи амбиции за реализация. Разполагаме със собствен център за обучения и тренинги, като отделна структура, изградена в компанията, в който охранителният състав и мениджърският екип непрекъснато подобряват квалификацията си в различни аспекти, посредством коучинг, тренинги и сесии.

А.М. Наясно сме, че на пазара в нашия сектор има липса на подготвени ръководни кадри, затова чрез тази вътрешна система внимателно наблюдаваме потенциала на всеки от екипа, така че да го развиваме, при това – в правилната посока. Основен мотивиращ фактор е осигуряването на експертна, подкрепяща среда, в която всеки един от професионалистите във „ВИП Секюрити“ да има възможността да израства и да добавя стойност с работата си.

А сега накъде?

А.М. С визия към бъдещето. Към иновациите и технологиите, които издигат сигурността на едно по-високо ниво. Съсредоточили сме сили и ресурс в разработване на интегрирани, интелигентни системи за сигурност и автоматизация на процесите, които да предоставим на пазара, в това число на малкия и среден бизнес. Компанията ни отдавна оперира извън границите на страната, но разширяването на бизнеса на още по-големи международни пазари също е сред основните приоритетни цели, които си поставяме.

И.А. Насочили сме усилията си изцяло в корпоративния сегмент. Настоящето и бъдещето на „ВИП Секюрити“ са фокусирани основно върху корпоративния свят. Разбира се, поддържането на високи стандарти и стремежът постоянно да се подобряваме, винаги са били на дневен ред в компанията, така ще бъде и занапред.

 

 

Блиц въпроси:

  1. Тайната на успеха: Доверието в силата на екипа. ЗАЕДНО можем повече
  2. Сигурността е: Грижата за клиенти, партньори и служители. Осигуряване на тяхното спокойствие, така че да развиват бизнеса си в сигурна среда.
  3. Мечтаете за: Свят, в който сигурността и безопасността на хората са основен приоритет за всички.

 

 

Дата: 02.09.2022

Прочетено: 404