Дата: 26.06.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3152

Зам.-председателят на БСК Камен Колев участва като лектор в кръгла маса на тема „Корупционни нарушения в сферата на обществените поръчки в България”, която се проведе на 26 юни, в Народното събрание.

В дискусията участваха председателят на Комисията за борба с корупцията при НС, Бойко Великов, програмният координатор на Асоциация „Прозрачност без граници” – Стойчо Стойчев, и експерти от Висшия съдебен съвет.

По време на форума бяха представени резултатите от национално представително изследване на общественото мнение на тема „Обществени възприятия за корупцията в обществените поръчки”. Проучването, направено през май т.г. по поръчка на Асоциация "Прозрачност без граници", показва, че най-много нарушения при обществените поръчки правят общините. 

След общинските администрации данните показват, че най-много нарушения правят министерствата, каза Стойчо Стойчев от асоциацията по време на кръгла маса на тема "Корупционни нарушения в сферата на обществените поръчки".

67% от запитаните казват, че според тях категорично съществува корупция при възлагането на обществени поръчки. 21% също смятат, че по-скоро има корупция. Само 1% са категорични, че няма корупция при възлагането на обществени поръчки.

Изследването, което е въз основа на интервюта с 1184 граждани, показва, че 82.5% от хората със собствен бизнес са категорични в съществуването на корупция. 91.6 на сто от анкетираните обаче посочват, че лично не са били свидетел или участник в случаи на корупция при възлагане на обществени поръчки.

Най-чести случаи на корупция има при поръчки за строителство и ремонт - такъв отговор дават 34.6% от запитаните, при поръчки за предоставяне на услуги - 17.4% и при поръчки за доставка на стоки - 14.2 на сто. 29% от анкетираните смятат, че най-много печелят от корупция политиците.

19.1% от запитаните мислят, че печелят най-много представителите на бизнеса, а за 17.8% това са държавните чиновници. Прокуратурата е органът, който трябва да гарантира прозрачността и контрола при възлагането на обществените поръчки, смятат 19 на сто от запитаните.

Според 12.6 на сто органът е МВР, а според 15% - Агенцията за държавна финансова инспекция. На въпрос "Обръщали ли сте за помощ към граждански организации или държавни институции относно случаи на корупция", 75% от анкетираните отговарят отрицателно.

По време на дискусията Юлиян Митев, старши експерт към Висшия съдебен съвет, отбеляза, че е необходимо да се предприемат промени и да се създаде списък от експерти към Агенцията за обществени поръчки, които да се разпределят на случаен принцип в комисиите по търговете.

По този начин, според него, ще се избегне възможността в комисиите да има свързани лица с кандидатстващите за обществената поръчка фирми. От името на Българската стопанска камара г-н Камен Колев настоя да се направят промени в Закона за обществените поръчки, с които строго да се дефинират случаите, при които може да става предоговаряне на вече уточнените условия за кандидатстване за обществена поръчка. Законът трябва да урегулира и да не позволява възложителите да предявяват необосновани изисквания към изпълнителите при одобряване на документацията, защото сега не са рядко случаите, при които документацията е направена така, че на изискванията може да отговори само определен кандидат.