Дата: 07.03.2012

Източник: http://www.capital.bg

Прочетено: 2125

Близо 12.708 млрд. евро или 35.5% от БВП на България за 2009 г. не са били обложени с данъци, с което страната ни се нарежда на първо място по дял на сивата икономика в Европейския съюз (ЕС). Бюджетът е бил ощетен с 3.7 млрд. евро или повече от достатъчно, за да се запълни дефицитът от 2.3 млрд. евро в публичните финанси за 2009 г. С други думи – върху едно от всеки три евро оборот не се плаща данък. Данните са от изследване за събираемостта на данъците в Общността, което е направено от консултантската компания Тax Research UK по поръчка на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент.
 
Най-ощетените

Изследването показва и как несъбраните данъчни приходи от сивата икономика се отразяват на съответните страни. България попада сред най-ощетените от сивата икономика, като пред нея е само Естония. Там размерът на пропуснатите данъчни приходи се равняват на 28.1% от държавните разходи на страната или на 260.5% от разходите за здравеопазване. В България пропуснатите данъчни приходи заради сивата икономика са 27.4% от държавните разходи и са равни на 137.9% от тези за здравеопазване.

Първенците по дял на сивата икономика

След България по дял на сивата икономика в евросъюза се нареждат Румъния (32.6%), Литва (32%) и Естония (31.2%). Като размер на сумата от БВП обаче най-големи загуби има Италия, която през 2009 г. е била ощетена с близо 180 млрд. евро данъчни постъпления (сивата й икономика е с дял от 27%).

Значителна е и сумата, която "пропускат" отличниците Германия – близо 159 млрд. евро (при 16% дял на сивата икономика) и Франция – около 121 млрд. евро (15% сива икономика). В същото време, заради по-малкият размер на БВП, пропуснатите данъчни приходи за Румъния са близо 11 млрд. евро, а за Естония – едва 1.7 млрд. евро.  

Колко сиво е в ЕС

Общо 22.1% е делът на сивата икономика на държавите от ЕС, като това води до пропуснати приходи от данъчно облагане в размер на над 864 млрд. евро годишно. Това означава, че 1 евро на всеки 5.43 евро е свързано със сенчестата икономика. Като цяло в по-големите и развити икономики делът на сивата икономика е по-малък. Като абсолютни суми обаче пропуснатите данъчни постъпления са сравнително големи, заради по-големия размер на брутният им вътрешен продукт.

А какво може да се промени

Проблемът с укриването и неплащането на данъци не е просто индивидуален проблем на някоя държава. Ако се вземе общият размер на укритите данъци в ЕС, сумата надхвърля бюджетите за здравеопазване в държавите от Общността. Ако укриването на данъци може да бъде спряно, общият размер на бюджетния дефицит в ЕС ще бъде покрит само за 8.8 години. Посланието на доклада е, че по време на фискална криза не можем да игнорираме факта, че укриването и неплащането на данъци намаляват жизнеността на европейските икономики и без съмнение са подпомогнали създаването на сегашната дългова криза.

Ако ЕС успее да свие с 50% размера на сивата икономика, ще се освободят средства за възстановяването на инвестиционния капитал до нивата отпреди кризата, е друго послание на проучването. Това ще позволи да се увеличат бюджетните приходи, без да се налага увеличаване на данъците.

Някои от идеите за намаляване на сивата икономика са свързани с опростяването на данъчната система; с инвестиции в наемането на повече служители, които да се занимават с данъчни одити и изсветляване на укрити доходи; евентуално намаляване на данъци, доколкото е възможно, като стимул за плащането им; въвеждане на обща консолидирана база за корпоративния данък, така че фирмите да не търсят "данъчен рай" и др.