Дата: 23.04.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3593

На днешното си заседание Управителният съвет на БСК прие за членове на камарата две браншови организации - Асоциация на денталните дилъри в България и Национална асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства (НАФОТС).

С приемането на НАФОТС в голямото семейство на БСК практически камарата обедини всички браншови организации от системата на частните услуги за сигурност, в т.ч.:


По време на заседанието членовете на УС изслушаха информации относно:


На вниманието на УС беше представен и финансовият отчет на БСК за 2011г.

УС на БСК призовава браншовите и регионални организации, членове на БСК, да изпратят свои позиции и предложения по Националната програма за развитие 2014-2020 г. и по съответното становище на УС на БСК. Коментарите изпращайте на адрес ios@bia-bg.com.