Дата: 10.10.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3248

Зам.-председателят на БСК Камен Колев ще участва днес, 10 октомври 2007 г., от 14:30 ч., в Зала 8 на НДК в дискусия, съпровождаща официалното представяне на доклада на Световната банка "Правене на бизнес 2008".

 

Съавторът на доклада Симеон Дянков ще представи подробните данни за България от тазгодишното изследване на Световната банка относно бизнес климата.

В дискусията ще участва министърът на финансите Пламен Орешарски, както и представители на частния бизнес, академичните среди, банки и неправителствения сектор.

***

България заема десето място в класацията на най-бързоразвиващите се страни в света според годишното изследване Doing Business на Международната финансова корпорация, част от структурата на Световната банка.

Останалите страни в челната десетка са както следва:  Египет, Хърватска, Гана, Македония, Грузия, Колумбия, Саудитска Арабия, Кения и Китай. 

В общата класация на държавите, в които е най-лесно правенето на бизнес, страната ни заема 46-о място, като бележи напредък с 8 позиции в сравнение с миналата година, когато е заемала 54-то. Изследването обхваща периода от юли 2006 до юни 2007 и в него участват 178 държави от целия свят.

България изпреварва темпа на развитие на реформите в региона на Централна и Югоизточна Европа. Най-голям напредък страната ни отбелязва в областта на данъците. Той се определя от намаляването на данъчната ставка и реформата в областта на администрацията на данъците, довела до по-лесното им плащане. През изминалата година се е наблюдавало също така намаляване на  бюрокрацията и количеството документи при работата на бизнеса.

България е успяла да осъществи сериозен напредък в областта на съдебната система. Положително явление е въвеждането на частни съдия-изпълнители. Реформата в съдебната система е сравнително "млада" в България и очакванията са тя да даде резултат до една-две години.

В същото време областите, в които реформите в България се развиват най-бавно, са бизнес регулациите (100-о място от 178 държави) и бизнес лицензиите (103-о място от 178 държави). Най-голям напредък в областта на лицензиите е бил постигнат в периода 2001-2002 г.

Необходимо е да се извърши и реформа в областта на връзката между университетите и развитието на иновациите, подчерта Дянков.

Погледнато глобално, реформите се развиват най-бързо в региона на Централна и Източна Европа. В този район процентът на държавите, в които се е извършила поне една реформа, е 78.9%.През последните пет години тези показатели бележат устойчиво развитие. За сравнение, този процент в региона, заемащ второ място в класирането - Източна Азия, е 62.9%. През тази година страната със средни показатели от Централна и Източна Европа изпреварва страната със средни показали в Източна Азия.

От 100 души в България, 12 правят бизнес, сочат данните на Световната банка. По този критерий България се нарежда сред първите 25 страни в света. Средният показател за водещите страни в света като Нова Зеландия, Австралия, Сингапур и Естония е около 16-17 души. За страни като Чехия, Грузия и Словакия, този брой е около 13-14 души.

Сферите, в които повечето чуждестранни инвеститори са най-заинтересовани, са: данъчна реформа, реформа на съдилищата и регулативни реформи или реформи в трудовия пазар. През последните четири години България е единствената страна в света, която е попадала неизменно в челната десетка по напредък и последователност на съдебната реформа.

Най-лесно се прави бизнес в Сингапур, Нова Зеландия и САЩ, сочи докладът на СБ. От страните в нашия регион най-предно място заемат Естония - 17-о място, Грузия, която бележи напредък с повече от 100 места за последните 3 години и сега попада на 18-о място, и Латвия - 20-о място.

В изследването се вземат показатели на 10 критерия, сред които са: колко лесно е да се започне бизнес, необходими типове лицензии и разрешителни, колко лесно е да се изтегли кредит и др.

От следващата година в изследването ще влязат още две теми: инфраструктура и начини на превенция на корупцията. В подробности също така ще бъдат разгледани и отношенията между публичния и частния сектор във връзка с транзакциите.

А след две години  във фокуса на вниманието на изследването Doing Business ще попадне и образованието.