Дата: 20.05.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2715

От името на всички членове на Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ) искам да Ви благодаря за активната подкрепа на БСК срещу Закона за управление на отпадъците и в защита на интересите на един добре работещ, експортно ориентиран сектор в българската икономика”.

Това се казва в писмо от председателя на АРИ Иво Георгиев до пресцентъра на БСК, в което той информира, че на 17 май 2012 г. , почти една година след като Законопроектът за управление на отпадъците беше внесен за разглеждане в Народното събрание, текстовете са приети на второ четене от депутатите в Комисията по околна среда и водите в НС. „До момента почти всички наши искания са удовлетворени напълно или частично. Очакваме в края на този месец законът да бъде внесен за разглеждане на второ четене в пленарна зала”, уточнява г-н Георгиев.

В писмото се казва още: „През този едногодишен период, благодарение на Вашия професионализъм и ефективна съвместна работа чрез организираните пресконференции в БСК, успяхме да дадем публичност на проблемите в бранша. Предизвикахме обществена дискусия за търсене и намиране на работещи решения чрез промени в законодателството, основани на демократичните принципи и пазарни правила. Искрено се надяваме ползотворното ни партньорство да продължи и в бъдеще с по-малко кризисни ситуации и проблеми.”

Припомняме, че повече от година БСК, в партньорство с няколко браншови организации, инициира серия от работни срещи, публични дискусии, пресконференции и др., с цел предотвратяване приемането на някои текстове от ЗУО, създаващи непосредствена опасност от закриване на предприятия от рециклиращата индустрия. В подкрепа на протеста срещу законопроекта бяха привлечени и останалите национално представителни работодателски организации, както и национално представителните синдикати.

В резултат от общите действия на браншовите и националните организации, президентът Първанов наложи вето върху промените в ЗУО, въвеждащи изискването площадките за събиране и рециклиране на отпадъци да бъдат разполагани само в населени места с влезли в сила общи устройствени планове (ОУП).

На 23 март 2012 г. Конституционният съд отмени спорните текстове и това принуди законодателят да преосмисли първоначалната си позиция.

БСК се присъединява към АРИ в очакванията при окончателното приемане на закона в пленарна зала да бъдат отразени бележките и предложенията на бизнеса.