Дата: 01.08.2012

Източник: в. Капитал

Прочетено: 3035

Сигналите за възстановяване на металургичната индустрия след кризисната 2009 г. явно не са били фалшиви и през 2011 секторът успя да отчете силна година. Въпреки че продажбите в страната като цяло също се повишиха, добрите резултати на компаниите дойдоха главно от увеличения износ. Анализаторите тълкуват това като добър сигнал.

"И през 2011 г., и през тази година ръстът е основно при износа. Това показва, че металургията е конкурентоспособна на европейските пазари", каза изпълнителният директор на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) Политими Паунова. За миналата година обемът на изнесените черни и цветни метали се увеличи с 16%, а в стойностно изражение продажбите извън страната се повишиха с около 40%, достигайки 7.6 млрд. лв, показват данните на НСИ и асоциацията.

Зелено

Продажбите в чужбина нарастват по-бавно, отколкото през 2010 г. Причината за това обаче е ниската база от 2009 г., когато секторът отбеляза рязък спад. По данни на БАМИ около 14% от промишленото производство в България през 2011 г. заедно с местното потребление се дължат именно на металургичните компании.

В десетте компании от секторната класация са съсредоточени над 8 млрд. лева приходи, което нарежда бранша сред трите с най-високи обороти (след горива и енергетика).

Черно

Фалитът на "Кремиковци" през 2010 г. се отрази на резултатите на цялата черна металургия, а "Стомана индъстри" остана единственият производител на стомана в България. Увеличи се обаче бизнесът със скрап, след като през миналата година металургичният гигант беше купен от "Елтрейд къмпани" - фирма, свързана с преработвателя на метални отпадъци "Надин комерс". По груби изчисления на площадката на софийския завод има около 2 млн. т отпаден метал, а новият собственик реже месечно около 10 хил. т.

След като кризата превърна България в нетен вносител на продукти и изделия от черни метали, през 2010 г. тенденцията се обърна и износът превиши вноса с 209 млн. лв., показват данни на БАМИ. През миналата година разликата между продажбите на българските производители навън и тези на чуждите металургични предприятия в България намаля близо шест пъти до 36 млн. лв. Това обаче се дължи единствено на засиления внос, тъй като компаниите в сектора запазиха ръста на износа си от предходната година (около 55%) и така обемът му достигна 2.1 млрд. лв.

"България по принцип е малък пазар, а освен това кризата накара компаниите да свият инвестиционната си дейност, което допълнително се отрази на черната металургия", коментира Антон Петров, председател на управителния съвет на БАМИ и представител на гръцката Viohalco, която е собственик на "Стомана индъстри", "София мед", "Етем България" ("Стилмет") и "Металвалиус".