06.08.2012

Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК, в интервю за предаването „Добро утро, България” на Радио „Фокус”

Повишаването на пенсиите е планирано в Бюджет 2013. Сега се обсъжда не дали ще има увеличение, а по какъв начин да стане то. Това съобщи вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. По думите му се анализира вдигането на пенсиите да с процент, примерно този на инфлацията или хората, които са с по-високи пенсии да получат процента на инфлацията, а тези които са с по-ниски да вземат увеличение повече от инфлацията, обясни финансовият министър.


Г- Данев, как коментирате тези идеи за индексиране на пенсиите?


Божидар Данев: И двата варианта не ги подкрепяме. Знаем, че пенсионната ни система е в хронична криза, независимо от някои плахи стъпки, които бяха извършени за реформа през 2011 година. Сериозните деформации са както в самата философия, така и в оперативното управление на пенсионната система.

Защо не приемаме решението, което се предлага от министъра на финансите? По този начин ние фактически наказваме тези хора, които са с голям принос към осигурителната система, а съответно поощряваме тези с малък принос, в това число и голяма част от некоректните осигурени лица, които не са плащали съобразно своите доходи. С това решение осигурителната система се превръща едва ли не в социална система, тъй като голяма част от финансирането и от деформациите във финансирането идват и от държавата. Така че това ще създаде един натиск много голяма част от хората да влязат в сивия сектор. Тъй като виждат, че каквито и осигурително вноски да внасят при тях актуализацията на пенсиите не е във функция от тези средства, които те са платили в осигурителната система.

И мисля, че днес видях едно заглавие в интернет, че вече на 100 осигурени съответно получават пенсии 81. И тази фира ще расте със закриването на работни места, което не е преустановено в следствие на кризата и преструктуриране на българската икономика. Така че може нормалният въпрос да се зададе: Защо да декларират реалния си доход, когато няма да получат съответната пенсия отговаряща на тяхното осигуряване? Тоест продължаваме последователно с деформации в пенсионната система и то по едно решение, което не е ясно на какъв принцип и защо е взето. Не е извършена оценка на въздействията на това решение.


Тоест, според вас, индексацията на пенсиите трябва да бъде съобразена с осигуровките, които са били плащани, за да не бъдат демотивирани хората в момента да декларират доходите си.


Божидар Данев: Естествено. Това е осигурителна система, забележете, това не е социална система. Тоест той, когато е внесъл висок доход трябва да получи висока пенсия. Защото обикновено това е свързано не само с вноската, това е свързано и с квалификацията на хората, това е свързано и с отговорността, която са имали на съответните работни места. Ние по този начин мачкаме цялата система, не само осигурителната система. Тоест интересът на хората да бъде в светлия сектор на икономиката, а ние постоянно ги тласкаме към сивия сектор на икономиката.


Има ли, според вас, към този момент предпоставки за увеличение на минималната работна заплата? Отдавна Синдикатите настояват за 330 лева, според министър Дянков повече от 310 е невъзможно, вашата гледна точка?


Божидар Данев: На министър Дянков мотивацията е, че няма средства за подобно решение. Но на практика ние категорично като работодатели не смятаме, че с административни решения трябва да бъде променяна минималната работна заплата. Ако погледнете препоръките на Европейската комисия (ЕК) ще видите, че поради вдигане на минималния осигурителен доход и поради вдигане на минималната работна заплата голяма част от необразованите хора не могат да намерят работно място.

Тази част от необразованите хора се насочват към битова престъпност, тъй като по един или друг начин те трябва и да получават средства за препитания. Така че подобно ходове, вдигане само на минималната работна заплата довеждат първо да съкращаване на работни места, което и в е момента най-големият проблем на българска икономика. И това за съжаление в последните няколко години не намалява темпа, с който се намаляват работните места, с който се ликвидира малък и среден бизнес, с различни действия на правителството. В едно от тези действия, както знаете е тъй наречената „Мирослав Найденова кошница”. Така че подобни стъпки в никакъв случай не действат оздравително на българската икономика.


Кои браншове тази година за първото полугодие се оказват най-засегнати от продължаващата криза?


Божидар Данев: Тази година има рязък спад в текстилната индустрия, включително и конфекционната индустрия с около 25% е спадът. Това, което разчитахме като че ли, тъй като това беше един от отраслите на българска икономика, който допринасяше и за търговския ни баланс. Знаем, че тази година дефицитът в търговските ни отношения е нараснал значително и една голяма част от това е поради спада в определени отрасли. Виждате как вървят нещата и в транспорта, също в една низходяща тенденция.

Виждате, че не се възстановяват дори и строителството независимо от обществените поръчки и по-доброто усвояване на европейските фондове, така че трябва да бъдем много внимателни. В един момент, когато кризата в Европа не е отминала да правим подобни ходове, които във всички случаи ще нарушат крехкия баланс, който има в българска икономика.


Финансовият министър заяви, че не се предвижда промяна на Данък добавена стойност (ДДС) за следващата година. Как това ще се отрази на икономиката и на развитието на отделните браншове?


Божидар Данев: Това е първият сигнал, че ние имаме проблеми с приходната част на бюджета, тъй като не направихме необходимите реформи в административната част, не направихме необходимите реформи в пенсионната, не направихме необходимите реформи в здравеопазването.

Това, което ни препоръча и ЕК. В следствие на това започват да се получават определени дефицити и липса на ликвидност в бюджета. Естествено, че в момента най-голямото перо, което е приходната част на бюджета идва от ДДС и намаляването на ДДС ще създаде сериозни смущения в ликвидността на нашия бюджет. Не трябва да забравяме, че напоследък се засили рязко източването на ДДС по линията на вътрешнообщностните доставки, което засега все още не може да бъде овладяно, което действа доста, бих казал, руиниращо на българска икономика. Особено в някои отрасли, какъвто е металургията, какъвто е месопреработването, какъвто е снабдяването със зеленчуци в страната ни и така нататък.

Тоест продължава източването на ДДС и всяко едно намаление в момента на ставките на ДДС може да създаде опасности в приходната част на бюджета.

Дата: 06.08.2012

Източник: Радио "Фокус"

Прочетено: 3374