Дата: 04.10.2012

Източник: АГРО.БГ

Прочетено: 2263

„Това е първото събитие, събиращо в една зала администрацията, която е отговорна за приложението на ЗУО и дълго протестиращия бранш срещу закона“, заяви Димитър Бранков, заместник-председател на БСК по време на официалното откриване на обучението вчера, 3 октомври.

То се проведе в Гранд хотел София. „Всички фирми от този бранш трябва да се гордеем, за това, че даваме добавена стойност към българската икономика и опазваме околната среда“, коментира Политими Паунова, изпълнителен директор на БАМИ.

Организатори на обучението бяха Българската асоциация по рециклиране (БАР), Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ), Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Европейският институт (ЕИ). Лектори бяха представители на МОСВ на тема „Приложение и практики на ЗУО“.

Експертите от МОСВ представиха отговори на предварително зададени въпроси по 12 теми от браншовите организации, свързани с прилагането на ЗУО. До 13 януари 2013 г. продължава действието на лицензионния режим, дотогава фирмите трябва да подадат документите си по изискванията на новия ЗУО и да внесат банковите си гаранции за упражняване на дейността.

„Тази финансова гаранция съществува като регулация единствено в България, в останалите европейски държави контролът върху бизнеса е по-либерален“, коментира Любов Панайотова, изпълнителен директор на ЕИ. Начините за нейното усвояване са разписани в ЗУО и ще бъдат допълнително уточнени в подзаконовите нормативни актове. Подготовката на Наредбите към ЗУО продължава и в момента.

"Конструктивните предложения на бранша ще бъдат допълнително обсъдени и включени в Наредбите, като резултат от започналия диалог и партньорство между администрацията и бизнеса", заяви Стефан Стефанов, директор на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ.