Дата: 07.11.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3022

БСК разпространи становище относно решението на Европейската комисия за съкращаване на квотата на България за разпределение на емисии на парникови газове.

В становището се изразява увереност, че Правителството на Р. България ще предприеме спешно всички необходими мерки за предотвратяване на неблагоприятните последствия за българската индустрия, произтичащи от решението на Комисията.