Дата: 30.10.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3159

Примерът, който се дава от водещи фирми в България, свързан с добри практики в сферата на КСО, е изключително важен за имиджа на българската икономика.  Това каза заместник-председателят на БСК Димитър Бранков по време на конференцията „Проблемите на корпоративната социална отговорност и ролята на социалните партньори“. Димитър Бранков подчерта още важната роля на договореността между работодатели и синдикати в изпълнение на целите във всяка една стратегия за КСО на ниво предприятие, като открои практическите ползи за двете страни при прилагането на този механизъм. Едно от важните преимущества на въвеждането на КСО практики в предприятията е, че спестява много разходи на бизнеса и създава устойчиви бизнес отношения и развива отговорни служители, коментира още Бранков.

В рамките на срещата министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов заяви, е корпоративната социална отговорност (КСО) трябва да бъде насочена на първо място към работниците в предприятията.  Министър Младенов посочи, че се наблюдава нарастване на добрите практики в сферата на КСО и бизнесът осъзнава, че тази концепция е работеща. Правителството не е пасивен наблюдател в процеса по прилагане на КСО и през ноември 2009 г. се прие Стратегията за КСО и нейните двугодишни планове за изпълнението й, допълни социалният министър.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви по време на срещата, че ще подкрепя тази социална отговорност, която поставя на първо място решаването на проблемите на работниците и служителите вътре в предприятието. Пламен Димитров изтъкна, че КНСБ ще подпомага бизнеса в прекия му контакт с хората на наемния труд и ще участва в популяризирането на неговото социално отговорно поведение и включването на работниците в общите инициативи, като за изпълнението на тази цел той заяви, че са необходиме споразумения на ниво предприятие и да се разпишат ангажиментите на социалните партньори по въвеждането на различните практики по КСО.

Конференцията се организира от КНСБ и БСК с подкрепата на фондация „Фридрих Еберт”. Форумът се реализира във връзка с Плана за изпълнение на стратегията за КСО за 2011-2012 г.