Дата: 24.01.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2995

Днес в Българска стопанска камара се състоя работна среща на главния секретар на камарата Петър Денев с Вирджиния Йонкова - изпълнителен директор на сдружение „Български врати и прозорци“ –  браншова организация, член на БСК. Конкретният повод бе предстоящото Общо събрание на сдружението и възможните съвместни инициативи през 2013 година.

Бе обменена информация за приоритетите на двете организации в областта на индустриалните отношения и социалния диалог, както и конкретните направления и дейности в помощ на фирмите от отрасъла. С особено внимание бе направен преглед на извършените съвместни инициативи и създаването на секторно референтно звено в отрасъл „Специализирани строителни дейности“, като част от проекта на БСК за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони, изпълняван по програма „Развитие на човешките ресурси“. Бе договорена предстояща съвместна инициативи на БСК и браншовата организация в подкрепа на членуващите в нея фирми и утвърждаването им на пазара в България и чужбина. Предстои и обсъждане на практическа възможност за изграждане на постоянна демонстрационна „пасивна“ сграда на територията на Пловдивския панаир.

На срещата присъства и главният директор за работа с браншовите организации в БСК – Кирил Желязков.