Ръководство
Съветник на Председателя на УС

Изпрати съобщение

Петър Денев е роден на 20 юли 1943 г. Завършил е Висшия химикотехнологичен и металургичен университет в София, специалност „Инженер металург”, а през 1991 г. завършва Университета за национално и световно стопанство в София със специалност „Управление на научно-техническо развитие на фирма”. 

След завършването на висшето си образование работи последователно в: Комбината за цветни метали в София като инженер технолог, в Държавния комитет за научно-технически прогрес като главен специалист и директор, и в Първа частна банка като инспектор.

В БСК работи от 1996 г. като главен секретар, а от началото на 2017 г. е заместник-председател на камарата с ресор "Малки и средни предприятия", "Връзки с образователни и научни институции" и "Външноикономическо сътрудничество". От юли 2019 г. е Съветник на Председателя на УС.

Председател е на Надзорния съвет на “Елресурс” АД. Бил е член на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса и на Фондация „ТУ-21 век” Председател на Управителния съвет на “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД. 

Има публикации и е съавтор на изобретения. 

Владее руски, английски и френски езици.