Дата: 03.04.2013

Източник: БСК/ БАМИ

Прочетено: 4052

Работодателите и синдикатите в металургията подписаха
Колективен трудов договор за следващите две години

Преговорите между работодатели и синдикати в бранш „Металургия и производство на метални изделия“ приключиха успешно с подписването на Браншови колективен трудов договор днес, 3 април 2013 г., в сградата на БСК.

Договорът се сключва за период от две години – 2013-2015 г. и обхваща конкретни параметри в колективните трудови отношения, заплащането, условията на труд, режима на работа, осигуряването и социалната политика.

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), член на БСК, и представителните синдикатите – Синдикална федерация „Металици“ към КНСБ и Национална федерация „Металургия“ към КТ „Подкрепа“, се договориха за:

  • 7,5 % ръст на минималната работна заплата за сектора;
  • 8.3% увеличение на допълнителното трудово възнаграждение за всеки отработен нощен час;
  • 11.1% увеличение на горната граница в разходите на работодателите за безплатна храна и/или добавки към нея (до 5.00 лв. на ден);
  • 100% увеличение на допълнителното подпомагане при пенсиониране, извън предвиденото в Кодекса на труда (1000 лв.).
  • допълнително обезщетение при прекратяване на трудовите правоотношения,
  • въвеждане на компесаторни механизми при достигане на инфлация над 8%,
  • създаване на условия за развитие на компетенциите и мотивиране на работната сила,
  • допълнителни мерки по осигуряване на безопасност и здраве при работа.


КТД визира конкретни задължения, както на работодателите в бранша, така и на наетите работници и служители и техните професионални организации. Страните по споразумението се договарят да обменят информация и да си взаимодействат по всички въпроси, свързани с трудовите и осигурителните взаимоотношения, и създаването на подходящ инвестиционен климат за развитие на предприятията в сектора.

Подписаният КТД в бранш „Металургия” е нагледен пример за ефекта и водещата роля на социалния диалог и партньорството, без намесата на държавата, в регулирането на отношенията между труда и капитала.

За контакти:
Политими Паунова, Изп. директор на БАМИ, GSM: 0888 74 13 11