Дата: 26.11.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2429

БСК разпространи становище относно проведените на 22.11.2007 г., в Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия, работни разговори във връзка с решението на Европейската комисия от 26.10.2007 г., по Националния план за разпределение на емисии на парникови газове за периода от 2008 до 2012 г.

В писмото се изказва увереност, че Правителството на Р. България ще предприеме спешно всички необходими мерки за предотвратяване на неблагоприятните последствия за българската индустрия, произтичащи от решението на Европейската комисия.