Дата: 28.11.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2964

Официално питане в Европейския парламент към комисаря по околната среда Ставрос Димас по въпроса за редуцираните квоти за емисиите въглероден диоксит отправи Биляна Раева, член на Европейския парламент от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ). Питането влезе в програмата на ЕП за заседанието на 10-13 декември 2007 г.

Биляна Раева единствена досега от българските депутати в ЕП подкрепи позицията на българския бизнес, която бе депозирана на вниманието на всички наши представители в Европейския парламент миналата седмица. В позицията си, бизнесът се опасява, че ако проблемът не бъде решен, голяма част от българската индустрия ще бъде поставена в изключително тежка ситуация и не е изключено да се стигне до увеличаване на вноса от трети страни, които не прилагат изискванията на Протокола от Киото, като Китай и някои съседни на България държави. Според позицията на БСК, изпратена до българските депутати в ЕП, причините за възникналия конфликт с отпуснатите емисии е недоброто качество на Националния план за разпределение на емисии на парникови газове, депозиран в Брюксел. Решението на ЕК било спорно поне поради две причини - позоваването на нереалистичната прогноза за ръста на българския БВП в следващия 5-годишен период, направена от Атинския университет – 5.2%, след като последната прогноза на Главна дирекция „Финанси” на ЕК е за ръст от 6.1%, а българската прогноза е за не по-малко от 6.9%  и невзимането под внимание на спирането на два от блоковете на АЕЦ „Козлодуй”, както и задължителни мерки по директиви на ЕС за намаляване на сярата в горивата и димните газове от ТЕЦ, което увеличава производството на енергия и емисиите от други източници, генериращи големи количества СО2.

На 14 ноември 2007 г. Биляна Раева подкрепи писмо до Европейската комисия, в което европейски депутати от Чехия, Естония, Латвия, Унгария, Литва, Полша, Словакия и Малта заявяват позициите си за преразглеждане на квотите за емисиите въглероден диоксит, установени от Европейската комисия за периода 2008-2012 г. В писмото, отправено до председателя на Европейската комисия Жозе Барозу и комисаря по околната среда Ставрос Димас, те припомнят започнатия съдебен процес пред Съда на Европейските общности в Люксембург по повод намалените емисии на въглероден диоксит. "България е сериозно засегната от решението на Европейската комисия и заради това подкрепям писмото за преразглеждане на отпуснатите квоти", каза тогава Раева по повод на включването си в инициативата.