09.09.2013

Българската стопанска камара ще подпомогне пет фирми със следния пакет услуги:

 • Експерт на БСК посещава българската фирма за запознаване с дейността и потребностите й, както и с експортно ориентираните стоки или услуги.
 • БСК изготвя оценка за експортната готовност на фирмата и продуктите й.
 • Съставя се съвместен екип по реализация на проекта, дефинират се конкретни стоки или услуги и целеви пазари.
 • Двама експерти от фирмата участват в специализиран тренинг по интернационализация на дейността, който ще се проведе в БСК.
 • Сформираният екип прави задълбочено проучване на обема на целевия пазар за дефинираните продукти, пазарния достъп и функциониране на веригата на доставки. Екипът идентифицира потенциални купувачи и осъществява първоначална комуникация с тях. След установяване на взаимен интерес, комуникацията се осъществява директно между фирмите, като БСК се осведомява само за общия ход на преговорите.
 • БСК консултира българската фирма при изготвянето на външнотърговския договор.
 • Българската фирма участва в тематичните международни срещи, организирани от БСК в Международен изложбен център, София, 6 март 2014, по време на специализираните изложби MachTech & Metal, IFAM, INTRONIKA http://iec.bg/bg/events/2014    
 • Съвместният екип работи в тясна координация с цел постигане на поне един договор за износ на българската фирма. Очаква се този екип да работи около 200 часа за постигане на целта, не по-късно от юни 2014 г.


БСК може да препоръча на фирмата участие в специализирани панаири и предварително организирани междуфирмени срещи, както и участие в международни консорциуми за работа по програми на Европейската комисия. При изявен интерес към работа по европейски програми БСК може да съдейства, което е извън обхвата на този пакет услуги.


Ще се подберат фирми, които:

 • Имат относително стабилно финансово състояние, приходи от продажби за последен финансов период над 1 млн. лв. и персонал поне 20 души.
 • Имат ясна структура, над 75% българска собственост, прозрачно функциониране и добра репутация.
 • Собствениците и висшето ръководство имат визия за развитие, споделят концепцията за интернационализация на дейността и желаят да изнасят нови стоки или услуги.
 • Собствениците и висшето ръководство приемат идеята на предложения проект и са съгласни положителните резултати да станат публични.
 • Могат да заделят поне двама души за екип по реализация на проекта, които познават продуктите, имат поне основни познания по външноикономическа дейност, имат съвременни комуникационни умения, владеят свободно английски език и имат добри познания по MS Office. Екипът по реализация на проекта трябва да предаде натрупания опит на поне още двама служители на фирмата.
 • Работят в следните дейности: машиностроене, електроника, електротехника, автоматизация, автомобилна индустрия.


Пакетът услуги е безплатен за МСП. Цената за големи фирми е 2000 лв. без ДДС. Правни услуги, услуги по права на индустриална собственост, финансиране на дейността, други специализирани услуги извън пакета могат да бъдат предоставени, но е вероятно да се заплащат (по преференциални цени). При желание, собствениците и висшето ръководство на успешните фирми могат да станат част от „Клуб на износителя”.

Насърчават се заинтересованите фирма да изпратят до 20.09.2012 г.:

 • Заявление за интерес към включване в услугата, подписано от главен оперативен ръководител. Моля посочете ЕИК на фирмата и лице за последваща комуникация.
 • Кратка презентация на фирмата и на продуктите на английски език.

 

Фирмите, с които БСК ще работи, ще бъдат посетени, за да се проведе среща с главен оперативен ръководител и отговорник по проекта от страна на фирмата.

 

Дата: 09.09.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2679