25.09.2013

По повод нашумелия в медиите случай, свързан с управителя на „Ветоника“ ЕООД Любомир Симеонов, и намесването на Арбитражния съд при БСК в него, считаме за необходимо да уточним следното:

Арбитражният съд (АС) при БСК е независима институция за извънсъдебно решаване на спорове, която е алтернативна на държавното правораздаване. В 13-годишната си история АС при БСК има разгледани и решени стотици дела. Такова, обаче, по жалбата на Любомир Симеонов – управител на „Ветоника“ ЕООД, не е заведено, поради отсъствие на арбитражна клауза в договора между спорещите страни.

Съгласно действащото законодателство, за завеждане на арбитражно производство е необходимо да има възникнал спор във връзка с изпълнението на договор, в който да е включена клауза за арбитраж или допълнително споразумение за арбитраж между спорещите страни. В случая с г-н Симеонов няма такава арбитражна клауза, което е видно и от приложените към жалбата до АС на БСК копия на документи. При това положение АС на БСК няма правно основание да пристъпи към арбитражно производство, респективно – да окаже каквото и да било съдействие.

АС при БСК разбира важността на поставения проблем, но не съществуват законови основания за неговото разглеждане и решаване по арбитражен ред.

БСК ползва случая да прикани фирмите задължително да включват арбитражни клаузи в търговските си договори, като допълнителна защита за техните интереси в случай на спор с отсрещната страна. Чрез решаването на спорове по арбитражен ред се пестят време и средства, а решенията имат същата сила, както тези на държавния съд. Съвременният свят отдавна е открил предимствата на извънсъдебното решаване на спорове - то е алтернатива на държавното правосъдие, което навсякъде, а с особена сила това важи и у нас, е по-тромаво и по-скъпо.

Дата: 25.09.2013

Източник: БСК

Прочетено: 4169