Дата: 04.11.2013

Източник: БСК/МС

Прочетено: 2276

БСК публикува мерките, които правителството предприема за намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса.

Списъкът ще се актуализира постоянно, като към него ще се добавят всички нови реализирани инициативи за отпадане  и облекчаване на режими. Линкове към него ще има в сайтовете на министерствата, областните администрации и други държавни органи.

В изпълнение на Програмата на правителството до момента са приети 112 мерки за намаляване на административната тежест. На 15.08.2013 г. Министерският съвет прие Първи пакет от 24 мерки за намаляване на административната тежест, които бяха инициирани от неправителствени, браншови и работодателски организации.  На 22.10.2013г. Министерският съвет прие Втори пакет от 88 мерки. Те бяха предложени от министерствата и областните управители, съвместно с общините, с оглед улесняване на гражданите и бизнеса при предоставянето на административни услуги. В момента се подготвя и Трети пакет.

Основните улеснения за гражданите и бизнеса са премахване на регулаторни режими, намаляване броя на изискуемите документи, намаляване на размера на таксите, съкращаване на сроковете за предоставяне на услуги, разширяване на възможностите за подаване на документи по електронен път и др.

Мерките, чието въвеждане зависи от законодателни промени, ще бъдат включени в списъка веднага след приемането им от Народното събрание. Списъкът съдържа само промени, които са приети със съответни нормативни актове и са реално достъпни за потребителите.

Актуален списък на мерките ще се публикува тук: ДОКУМЕНТИ