03.12.2013

Специално разписани в Кодекса на труда "стажантски договори" ще гарантират заплата и осигуровки на младежите. Днес законовите текстове ще се обсъждат в тристранката. По този начин се защитават интересите на младите безработни със средно и висше образование, които нямат опит по специалността. Липсата на изрични текстове в трудовото законодателство в момента за стажовете кара фирмите да прилагат различни практики. Много често работодатели ползват труда на стажанти без никакви назначения и заплащания.

Стажантските договори не трябва да са за срок по-малък от 6 месеца и по-дълъг от 12 месеца, пише в Кодекса на труда. Те ще важат за хора на възраст до 29 г. Работодателят непременно трябва да осигури на младите работници наставник с опит не по-малко от 3 години. Той също ще получава възнаграждение за обучението. Стажантът трябва да бъде назначен на длъжност, която отговаря на придобитата в гимназия и университет специалност. Възнаграждението не трябва да пада под минималната заплата за страната. След приключване на стажа работодателят е длъжен да даде препоръка.

Близо 73 000 са безработните българи на възраст до 29 години. За 16 000 от тях през следващите две години ще се разкриват работни места с европейски средства. Става дума за 100 млн. евро. Първите 55 млн. евро ще дойдат в средата на 2014 г. Догодина обаче с тези пари ще се насърчава заетостта само на безработните до 24-годишна възраст. За останалите до 29 г. ще се използват средства от националния бюджет.

Дата: 03.12.2013

Източник: В. Стандарт

Прочетено: 3129