Дата: 11.02.2014

Източник: БСК/BIA

Прочетено: 4690

Част от държавното финансиране за висшето образование да се насочи към Гаранционен фонд за студентско кредитиране, а не да се дава на висшите училища за брой студент. Това предложи заместник-председателят на БСК Камен Колев по време на среща с представители на Европейската комисия, които са на посещение в страната ни, за да направят преглед на икономическото състояние. 

Предложението на камарата за реформа в начина на финансиране ще повиши конкурентоспособността на университетите, както и ще ги мотивира да реализират обучение, насочено към практиката и в отговор на потребността на бизнеса, коментира Камен Колев. Този вариант ще прехвърли риска за образованието и реализацията изцяло върху студентите, които ще трябва да теглят кредит, за да се обучават. Възстановяването на кредитите ще се извършва с част от социалните осигуровки, които студента внася. Това от друга страна ще мотивира студентите да не започват работа „на черно“, на планират добре в кой сектор да започнат работа, както и да се стремят към високо възнаграждение, за да връщат кредита си, уточни Камен Колев.

Представителите на БСК направиха уточнение, че подобно решение не трябва да важи за финансирането на образованието за специалности, които са необходими на икономиката. Такива анализи се правят регулярно и показват, че на икономиката са необходими кадри, придобили технически знания и умения.

Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков призова за ревизиране на броя на университетите у нас и повишаването на качеството на образованието.  Той посочи, че в Израел са налични 7 университета, а в България – повече от 50. Въпреки спецификите на икономиките на различните страни, качеството на образованието трябва да се гарантира от реализацията на кадрите, напускащи висшето образование. Едва 4 на сто от оценката на университетите е реализацията на пазара на труда и заплатата, която получават студентите след завършването си, посочи Георги Шиваров (зам.-председател на БСК). Според Димитър Бранков, у нас проблемът с подготовката на кадрите започва още в средното училище, където не се правят целенасочени усилия за професионално ориентиране, идентифициране на талантите и др.