Архив (бивши ръководители и служители на БСК)
Зам.-председател на БСК в периода 1993 - 2018 г.

Изпрати съобщение

Георги Шиваров е роден на 21 август 1952 г. Завършил е компютърни технологии в Санкт Петербург, Русия. 

Специалист е по информационни системи, математическо моделиране и приложение на математиката в икономическия анализ. Работил е в Националния център за кибернетика и компютърни технологии, Научно-информационния център към Комитета на културата и Института за социално управление. 

В БСК работи от 1983 г., като последователно е заемал длъжностите главен експерт и директор на „Център за индустриално развитие”, главен секретар, а от 1993 г. е зам.-председател. Зам.-председател е и на Асоциацията на българските икономисти. 

Член е на УС на Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия. Председател е на УС на Центъра по качество, производителност и мениджмънт. Член е на УС на Българо-швейцарската фондация “FAEL”. 

Владее руски и английски език. 

В БСК наблюдава ресори „Технологично обновление на икономиката” и „Малки и средни предприятия”, отговаря за международните икономически връзки и съвместните дейности на БСК, включително и съвместни програми и проекти с партньорски организации от Източна Европа.