20.03.2014

Освен при преките данъчни ставки, нараства несъбираемостта и при косвените данъци

Нормално е в условия на криза сивата икономика да расте. Въпросът е с какви темпове се случва това и застрашено ли е цялостното развитие на икономиката на страната, заяви за NEWS7 председателят на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев.

Изследванията на БСК обхващат периода между 2007 и 2012 г. Сривът в събирането на данъчните вземания и осигуровките, който е точен критерий за измерване на сивата икономика, след 2007 г. е нараснал с над 5 процентни пункта – от 30 на 35%.

Над 12,5 млрд. лв. остават несъбрани, като изчисленията дори не отчитат увеличението размера на социалните и здравните осигуровки, както и ръста на средната заплата с близо 80% и ръста на минималната заплата с почти 70% за изследвания период.

Освен при преките данъчни ставки, нараства несъбираемостта и при косвените данъци. Не може при 80% ръст на заплатите да няма подобен скок в данъка върху общия доход например. При акцизите на горивата също има подобни несъответствия. Това са ясни индикации, че българската икономика продължава да потъва в сивия сектор, коментира изпълнителният председател на БСК.

Най-голям срив се наблюдава при събираемостта на данък "печалба", но това се отразява по-малко на хазната. Държавният бюджет се пълни основно от ДДС, където сривът в събираемостта е почти 21% в сравнение с 2007 г. Сериозен спад се наблюдава и в събираемостта на здравните и социалните вноски – почти 15% по-малко в сравнение с 2007 г. Тези цифри ясно говорят, че сивата икономика нараства.

На негативната тенденция може да се повлияе чрез законови и организационни мерки. БСК предлага да се приложи в по-ранен срок новата директива на ЕС, която въвежда нов стандарт в събирането на ДДС. По принцип България трябва да приведе законодателството си в съответствие с директивата до 2016 – 2020 г., но БСК предлага това да стане много по-рано. Това би довело до сериозно увеличение на приходите от ДДС, коментира изпълнителният председател на БСК.

Друг съществен момент е въвеждането на т. нар. обратно начисляване на ДДС при внос, което започна да се прилага при зърнопроизводителите. Божидар Данев предлага това да бъде направено и за други отрасли с голям стокооборот, например при сделките със захар и петролни продукти. По този начин голяма част от сивия сектор ще изплува "на светло", категоричен е Данев.

Затягане контрола на обслужването на хора с неплатени здравни осигуровки е сред другите предложения на БСК за овладяване на сивия сектор и последиците от намалелите приходи в хазната. Според Данев, прекалено олекотена е процедурата по възстановяване на здравноосигурителните права и обслужването на граждани в нарушение.

Друго предложение на БСК е с помощта на специализиран софтуер да се извършва анализ, за да бъдат откривани компаниите, които не спазват данъчното законодателство. След внимателен преглед на фирмите в топ 10 на отделните браншове лесно ще се види, че не е възможно оборотът на дадена компания да нарасне с 400%, а печалбата – едва с 50%. 

В секторите, които са в най-тежко състояние в резултат на кризата, са и най-големите нарушения. Един от тези отрасли е строителният. От една страна голяма част от участниците в бизнеса фалираха, като малките и средните фирми в бранша почти изчезнаха. От друга страна има сериозна търговия с влияние и определени фирми получават всички обществени поръчки – което е още един аспект на корупцията.

Сивият сектор се развива в туризма, в сферата на услугите и транспорта. Като че ли в производството нещата са по-видими и е по-малък дялът на укриване на доходи, коментира Данев.

 

Дата: 20.03.2014

Източник: БСК/News7

Прочетено: 3202