Дата: 24.03.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2135

Българска стопанска камара взе участие в конференцията “Иновации и предприемачество 2014. Наука, изследвания, технологично развитие” (20 март 2014 г.), организирана от "Средногорие Мед Индустриален Клъстер". Официални гости на събитието бяха г-жа Даниела Бобева, зам. министър-председател по икономическо развитие, г-н Камен Колев, зам. – председател на БСК, г-н Илия Левков, председател на УС на асоциацията на бизнес клъстерите в България, г-н Георги Николов, генерален секретар на "Аурубис България" и др.

Модератор на панела ”Приложими иновации в бизнеса” беше заместник-председателят на камарата – д-р Камен Колев.

”Иновациите са един от основните приоритети в дейността на БСК като посредник между бизнеса и образованието”, каза по време на конференцията д-р  Камен Колев. Едно от най-иновативните постижения на камарата е разработването на информационната системата за оценка на компетенциите. Целта на информационната система за оценка на компетенциите е да повиши адаптивността, ефективността и балансирането на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез оценяване на знанията и уменията на работната сила на браншово и регионално ниво. Всеки, който желае, може да проверява дали притежава необходимите знания и умения като владеене на чужди езици и работа в екип за дадена позиция. Системата дава информация какви допълнителни квалификации са необходими за желаната позиция.

До момента в рамките на системата MyCompetence 42 предприятия са разработили профили на ключови длъжности чрез използване на възможностите за оценка на компетенциите. В реализацията на проекта са включени 37 браншови и регионални организации на работодателите, над 400 мениджъри и специалисти от 220 пилотни предприятия, специалисти от МОН, МТСП, НАПОО, преподаватели и консултанти от 21 университета и 17 водещи консултантски  агенции за управление на човешките ресурси.

По време на дискусията бяха представени добри практики и примери от представители на "Аурубис България", "Италчменти Груп България", "София Тех Парк" и др.

Вицепремиерът Даниела Бобева подчерта, че частният сектор трябва да бъде двигател за развитие на иновациите у нас, защото именно бизнесът е способен да създаде икономика, базирана на иновации. По думите на г-жа Бобева, един от малкото случаи, в които има консенсус в обществото относно икономическото развитие на страната, е нуждата от насърчаване на иновациите като инструмент за по-висок икономически растеж, конкурентоспособност и развитие.

“Правителството планира да подпомогне малкия и среден бизнес, като отпусне бюджетни средства за иновативни разработки в размер на 20 млн. лева. Фокусът сега е върху иновации, разработване и внедряване на нови услуги и продукти. Никога сумата не е била толкова голяма, но с тези пари е необходимо да се стимулира частния сектор, а не държавата, включително се предвиждат и данъчни стимули за фирмите. Само така инвестициите ще донесат приходи, а именно от това има нужда икономиката”, каза по време на откриването г-жа Бобева.

Вицепремиерът допълни, че според ежегодна класация на Европейския институт по бизнес администрация INSEAD във Фонтенбло (Франция) и Световната организация за интелектуална собственост (OMPI) в Женева, България е на 43-о място в света по иновации. Непосредствено преди страната ни се нарежда Хърватия. След България са повечето страни от балканския регион, като Черна гора (45-то място), Сърбия (46-то място), Румъния (52-ро място) и Македония (62-ро място).

На първите три места в класацията са Швейцария, Швеция и Сингапур. Класацията се прави от пет години сред 141 индустриализирани и развиващи се страни от OMPI.