Дата: 05.09.2014

Източник: standartnews.com

Прочетено: 1774

Сенчестата икономика в България е на най-високо равнище в сравнение с всички страни от ЕС. Това стана ясно от изнесените данни по време на кръгла маса "Противодействие на сивата икономика и недекларираната заетост", организирана от Центъра за изследване на демокрацията и университета в Шефийлд.


Нелегалният бизнес в ЕС средно е на нива от 18,5%, докато у нас той е достигнал 31,2%, сочи направено през миналата година проучване. Под сенчеста икономика се разбира както сива, така и изцяло незаконната, обясниха експерти.
Според данните през 2013 година близо 5% от населението у нас е извършвало недекларирана работа. Около 30% от хората, които имат втора работа, изобщо не декларират доходи от нея. Не са малко и случаите, в които хората имат подписани договори за определена сума, но получават отделно пари над тази заплата. Такива случаи са наблюдавани при 13,8% от анкетираните. 16% от анкетираните признават, че купуват стоки от сивия сектор. Става въпрос за покупка на продукти, за които не са издадени задължителните по закон документи.


Сектори на икономиката, в които сивият дял е най-сериозен, са туризмът, хранителната промишленост, производството на блага, строителството и недвижимите имоти. При малките и средните предприятия и микрофирмите стои най-сериозно проблемът със скритата икономика. Отделно и младите хора са най-уязвимата група работници, които се поддават на такива практики. За последната година плащанията "на ръка" са се увеличили с 10%, а това се оказва, че е най-сериозният проблем за икономиката ни.

Копирано от standartnews.com

Сенчестата икономика в България е на най-високо равнище в сравнение с всички страни от ЕС. Това стана ясно от изнесените данни по време на кръгла маса "Противодействие на сивата икономика и недекларираната заетост", организирана от Центъра за изследване на демокрацията и университета в Шефийлд.

Нелегалният бизнес в ЕС средно е на нива от 18,5%, докато у нас той е достигнал 31,2%, сочи направено през миналата година проучване. Под сенчеста икономика се разбира както сива, така и изцяло незаконната, обясниха експерти.

Според данните през 2013 година близо 5% от населението у нас е извършвало недекларирана работа. Около 30% от хората, които имат втора работа, изобщо не декларират доходи от нея. Не са малко и случаите, в които хората имат подписани договори за определена сума, но получават отделно пари над тази заплата. Такива случаи са наблюдавани при 13,8% от анкетираните. 16% от анкетираните признават, че купуват стоки от сивия сектор. Става въпрос за покупка на продукти, за които не са издадени задължителните по закон документи.

Сектори на икономиката, в които сивият дял е най-сериозен, са туризмът, хранителната промишленост, производството на блага, строителството и недвижимите имоти. При малките и средните предприятия и микрофирмите стои най-сериозно проблемът със скритата икономика. Отделно и младите хора са най-уязвимата група работници, които се поддават на такива практики. За последната година плащанията "на ръка" са се увеличили с 10%, а това се оказва, че е най-сериозният проблем за икономиката ни