Дата: 21.11.2014

Източник: Bulgaria On Air

Прочетено: 2071

„Ние сме във валутен борд с високо ниво на лихвено равнище.  Това привлича спестяванията на външни инвеститори, които сега  ще бъдат компресирани в  това отношение – и по падащите лихви, и по данъка. За валутния борд това е важно - да привлича външни депозанти“, каза Бранков.
Предложението на ГЕРБ предвижда увеличаване на данъка върху лихвите от депозити от 8% на 10%.

По повод на предложението за промяна в банковия закон за премахване на прехващанията от т.н. цесии Бранков каза, че е раздвоен и всяка една от страните е в правото си да твърди за или против. По думите му има спор и сред юристите за готвената поправка, която се предлага заради прехванатите депозити от цесии в КТБ.

Експертът коментира още:

"България няма шанс да развие икономически растеж от 4-5% без външни инвестиции, а те няма как да дойдат ако не сме в Еврозоната. Техническата възможност е това да стане най-рано през 2018г. ако се започне отсега да се правят бюджети с дефицит под 3 %".
 

Още от разговора на Ивайло Лаков с Димитър Бранков от БСК вижте във видеото!