Дата: 25.11.2014

Източник: БСК

Прочетено: 1775

На 25 и 26 ноември, в хотел „Перперикон”, Кърджали, Българска стопанска камара организира семинар с български и гръцки участници, в рамките на проект TRIGGER (Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения и предприемачество), осъществяван по линия на Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на Гърция и България.

Семинарът, организиран със съдействието на регионалните структури на БСК в Кърджали, беше насочен към създаване на мрежа, ориентиране и информиране на българските и гръцките участници по съвременни теми за индустриалното развитие и перспективни нови идеи на предприемачите от трансграничния регион.

От българска страна събитието беше открито от регионалния координатор на БСК в Кърджали, а от гръцка – от представител на “Euroconsultants - Gr”.

Ръководителят на проекта към БСК, Кирил Желязков, говори за възможното сътрудничество между гръцките и българските младежи и за усилията, полагани от инициаторите на проекта за укрепване на предприемачеството от двете страни на границата.

Кметът на Община Кърджали, Хасан Азис, представи плановете за регионално развитие и потенциалните области за инициативи на младите български и гръцки предприемачи от двете страни на границата.

Преподаватели от кърджалийския филиал на МГУ „Св.Иван Рилски’’ представиха различни теми от интерес за участващите предприемачи, като: стъпки при създаването на собствена фирма; създаване на бизнес план; вечната зелена енергия (биомаса); енергията от отпадъци и др.

Координаторът на регионалната структура на БСК в Смолян представи различни финансови инструменти в България в помощ на стартиращите предприятия.

Двете страни обсъдиха бъдещите стъпки по проекта “TRIGGER” и възможните области за общи действия на българските и гръцките млади предприемачи.

Следващият работен семинар с двустранно участие ще се проведе в Смолян в края на януари 2015 г. Подробности и покана за срещата ще бъдат разпространени до края на тази година.

За повече информация, моля разгледайте останалите рубрики в този сайт или се свържете с нас.

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Тел. (+359) 02 93 209 78;  

Факс. (+359) 02 987 26 04

Email:  office@bia-bg.com или branch@bia-bg.com