Дата: 17.12.2014

Източник: БСК

Прочетено: 1879

Информация за фирмите, които са оператори на камиони и ремаркета с хладилно оборудване във връзка с нов регламент на ЕС

През 2015 г. ще се прилага Регламент (ЕС) 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Това налага фирмите, които разполагат с камиони с хладилно оборудване да се запознаят с регламента, особено ако транспортират някои от следните стоки:

 • дълбокозамразени и/или охладени продукти;
 • млечни продукти;
 • морски продукти;
 • сладкарски и/или сладоледени изделия;
 • цветя;
 • яйца;
 • сокове;
 • плодове и/или зеленчуци;
 • замразени храни, вкл. замразени зеленчуци;
 • печива;
 • медицински материали;
 • плазма;
 • фармацевтични продукти, и други стоки, които изискват специален температурен контрол.

Новият регламент може да бъде намерен тук: РЕГЛАМЕНТ

Към хладилното оборудване към камионите и ремаркетата се прилагат изискванията на чл. 4, 5, 6 и 8.

За да се определи дали дадено предприятие попада в обхвата на регламента (чл. 4, параграф 1 на регламента (долен праг за оборудването от 5 тона CO2 eq), следва да се вземат предвид количествата хладилен агент, при които се осигурява оптимална работа на оборудването и потенциала на глобално затопляне (ПГЗ) на веществото.

БСК информра, че в момента се подготвя проект на ЗИД на Закон за чистотата на въздуха, с който се цели осигуряване на прилагането на новия Регламент, вкл. контрола на въпросното оборудване. След вътрешното му съгласуване, ЗИД на ЗЧАВ ще мине и на съгласуване през РГ-20.