29.04.2015

"Най-новата ни прогноза включва два положителни признака: Имаме индикации, че потребителите са малко по-уверени за бъдещето си, а фирми все повече търсят пари за финансиране на нови инвестиции. Страхувам се, обаче, че достъпът до финансиране ще става все по-ограничен ". Това заяви генералният директор на BUSINESSEUROPE Маркус Бейрер при представянето на традиционното изследване на европейската бизнес конфедерация „Икономически преглед – пролет 2015 г.“.

"Подобряването на прогнозата е до голяма степен резултат от щастливи обстоятелства като спадът в цените на петрола и по-слабото евро. За да се поддържа по-силно възстановяване в дългосрочен план, обаче, Европа трябва да намали структурните пречки пред инвестирането, конкурентоспособността и растежа ", допълни Бейрер.

„Икономически преглед – пролет 2015 г.“ се базира на проучване сред националните бизнес федерации, членуващи в BUSINESSEUROPE, сред които е и Българската стопанска камара.

Основните прогнози, включени в изследването, са:

 • Ръст на БВП през 2015 г. 1.9% за ЕС и 1.6% за еврозоната. За сравнение, прогнозата в есенното издание на BUSINESSEUROPE беше за ръст на БВП през 2014 г. в размер на 1.7% за ЕС и 1.2% за еврозоната. За 2016 г. европейската бизнес конфедерация очаква засилване на процесите на възстановяване на икономиката и предвижда БВП да нарасне с 2.1% в ЕС и с 1.9% в еврозоната;
   
 • Увеличение на вътрешното потребление в ЕС с 1.9% през 2015 г., което постепенно ще намали нетния внос;
   
 • Ръст на инвестициите през 2015 г. с 2.8%;
   
 • Намаление на безработицата, макар и с малки темпове: до 9.5% в ЕС и 10.6% в еврозоната през 2015 г., а за 2016 г. – 9.0% в ЕС и 10.1% в еврозоната, при нива за 2014 г. 9.8% (ЕС) и 11.3% (еврозона);
   
 • Запазване на ниските нива на инфлация през 2015 г. и постепенно увеличение до 1.5% за ЕС и 1.2% за еврозоната през 2016 г. във връзка с ефектите от по-високите разходи за внос на енергия.

 

Цялото изследване можете да видите ТУК

Дата: 29.04.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 2446