Дата: 10.07.2015

Прочетено: 867

На 9 юли 2015 г.  се проведе среща с представители на БСК и експерти на GK Norge AS в Осло във връзка с кандидатстването по Програма BG 04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия.

На срещата бяха обсъждани теми, свързани с кандидатстването по проект "Обучение и образователни дейности за повишаване на административния капацитет, свързани с мерките за енергийна ефективност и възобновяема енергия в четири области на България".

  1. Целева група за обученията за повишаване – общини и дейностите по проектното предложение за обучения на представители на общинските администрации
  2. Дискусия на основни теми за обученията на българските експерти – енергиен одит, енергийно управление, провеждане на мерки, ESCO договори, мониторинг на изпълнението на мерките, използван софтуер.
  3. Запознаване с основните характеристики на пасивната сграда на норвежката компания – оборудване, управление, измерване и мониторинг, ефективност. Дискусия по възможностите и предимствата на пасивните сгради.