Дата: 11.11.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1637

По предложение на членуващи в Българската стопанска камара браншови организации, на 10 ноември 2015 г. стартира популяризирането на иновативни технологии, продукти и разработки, наградени със Златен медал и диплом на Пловдивския технически панаир.

Домакини на първото представяне бяха Асоциация „Екологичен инженеринг“, Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ и Българска стопанска камара, а фирмата, която бе представена, бе „Спектър инвест БГ” ООД, чиято иновативна енергоспестяваща система „InFlector“ е отличена със златен медал на Пловдивския технически панаир.

В началото на дискусията Камен Колев – заместник-председател на БСК, представи обобщена информация за изискванията на Европейската комисия при подготовката на предложения за включване в „Плана Юнкер“, който е от особена важност за финансирането на рискови и иновативни проекти.

Кратки встъпления за наградената разработка направиха Елисавета Михайлова – държавен експерт в дирекция “Енергийни политики и стратегии за утойчиво енергийно развитие“ в Министерство на енергетиката, в качеството си на председател на експертната комисия „Енергетика и екология, тихнология и управление на водите, химическа промишленост“, номинирала за златен медал иновативната система, и Алексей Погасий – управител на фирма „Спектър инвест БГ“. 

В свободна дискусия „На чаша кафе“ присъстващите председатели и членове на управителни съвети на Българската асоциация на електротехниката и електрониката,  на Браншовата камара по електронна промишленост и информатика, на Българската фасилити мениджмънт асоциация, на Регионална стопанска камара - Враца, както и експерти от БСК споделиха своите виждания и направиха конкретни предложения за използване на иновацията за оптимизиране на крайното енергийно потребление в индустрията и бита, както и възможностите за разработване на иновативни проекти в областта на енергийната ефективност. Свое становище по възможностите за практическо приложение на иновативната разработка сподели и Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Петър Денев – главен секретар на БСК, и Кирил Желязков – председател на Националния съвет на председателите в БСК, се включиха в дискусията с виждания за бъдещите работни срещи за представяне на нови технологии и иновативни решения от значимост за конкурентоспособността на българската индустрия и подобряването на бизнес средата у нас.

вж. СНИМКИ