Дата: 18.11.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1272

  • Честа промяна в нормативната уредба, свързана с декларации, бланки, формуляри, режими, срокове и др. – (Приложение 1)
  • Изготвяне на справки и информация във връзка с проверки и ревизионни производства, в т.ч.: многократно копиране, окомплектоване и представяне на едни и същи документи, доказващи плащане на данъчни и осигурителни задължения за даден период, изисквани от органите в различни по време проверки и ревизии;
  • Изготвяне и подаване на формуляри за  периодична (краткосрочна) и годишна статистическа отчетност.

 

Това са дейностите, които отнемат най-много ресурс на фирмите в процеса на плащане на данъци.

Данните са от проведено от БСК анкетно проучване в периода октомври-ноември 2015 г. сред фирми в цялата страна от всички икономически сектори.

Повече информация вижте в прикачения по-долу файл!