10.12.2015

Настоящата анкета е напълно анонимна и цели да идентифицира пречки пред износа,  да ги систематизира и да предложи мерки за премахването или облекчаването им. 

Въпросите не могат да обхванат всички възможни сценарии, за което поднасяме извиненията си. 

Постарали сме се да сведем времето за отговор до 5 минути. 

Маркираните със знак * полета за задължителни! Ако не са попълнени, няма да можем да обработим данните и да направим съответните изводи.

 

АНКЕТА

Дата: 10.12.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1250