Дата: 24.06.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2402

Актуализирането на енергийните цени бе тема на проведената днес, 24 юни, среща в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с участието на членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

БСК беше представена от своя зам.-председател Дикран Тебеян и членовете на Управителния съвет - Щефан Шишковиц (Председател на УС и Прокурист на "EVN България") и Антон Петров (Изпълнителен директор на "Тепро метал" ЕАД, Регионален представител на «Виохалко-Груп», Председател на Браншова камара на черната и цветната металургия).

На срещата стана ясно, че от 1 юли т.г. цените на електро- и топлоенергията ще се повишат с 13 процента за битовите потребители. Това увеличение е значително по-малко от предвиденото вдигане на тарифите от 14,6 до 18 на сто за тока и с 15 на сто за парното.

Токът за бита ще поскъпне с 13,39 на сто, което е с 5 процента по-малко от поисканото от електроразпределителните дружества увеличение.

Увеличението за парното ще е с 1 процент по-ниско от поисканото 14 на сто повече от топлофикациите. Предлаганото увеличение на цените на топлинната енергия е както следва: за София - 13,41 %, Пловдив - 9,03 %, Перник - 14 %, Варна - 1,20 %, Сливен - 12,8 %, Габрово - 4,33 % и Враца - 9,96 %.

Цената на природния газ през третото тримесечие на 2008 година според ДКЕВР трябва да бъде увеличена с 5,16 процента. "Булгаргаз" поиска повишението да бъде 19,63 процента.

Зам.-председателят на БСК Дикран Тебеян прогнозира, че е твърде възможно увеличението на цените на ел.-енергията за бизнес потребителите на високо напрежение да е с повече от 39 процента.

Окончателните цени на електроенергията, парното и природния газ ще станат ясни утре. Те трябва да бъдат одобрени на закрито заседание на регулаторната комисия.

С оповестената по-рано този месец позиция на БСК по темата можете да се запознаете ТУК.